Negativno

Komitet stalnih predstavnika usvojio je zaključke o proširenju u kojima je pohvalio postignuća Albanije na Međuvladinoj konferenciji (IGC) i uspostavio smjernice za poglavlja pravne tekovine EU.

Pregovarački okvir i simbolična konferencija članstva za Albaniju i Sjevernu Makedoniju će biti odgođeni za januar, dok bi Portugal trebao preuzeti šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje EU.

Dopisnik Euronews Albanije u Briselu, Ernest Bunguri, rekao je da ovo dolazi nakon veta Bugarske na Sjevernu Makedoniju.

U skladu s tim, Njemačka, kao dosadašnja država predsjedavajuća EU, nije željela razdvojiti dvije zemlje i prenijeti negativnu poruku Sjevernoj Makedoniji.

Portugalskom predsjedništvu Vijeća Evropske unije ostavit će se da odluči o datumu i sadržaju prvog IGC-a za Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

Ključni uvjet za Albaniju je rekonstitucija Ustavnog suda i usvajanje Zakona o medijima prema preporukama Venecijanske komisije.