Prizren sa svojim historijsko-monumentalnim i sakralnim spomenicima zauzima vodeće mjesto na turističkoj mapi Kosova. Opštinski Direktorijat za turizam i Ministarstvo za kulturu vrše restuaraciju pojedinih drevnih gradjevina koje će se kasnije konzervirati i biti dostupni mnogobrojnim turistima.

Danas u toku je restauracija poznatog utvrdjneja Kaljaja, za koju je Europska agencija za razvoj izdvojila dva ipo miliona eura.

"Ministarstvo kulture uzelo je učešće u iznosu od 300 hiljada eura“, kazala je Lirije Kajtazi, zamjenica ministra i dodala da su u toku planovi restauracije i na ostalijm loklaitetima u suradnji sa Europskom agencijom za razvoj.

Inače na restauraciji i konzerviranju kulturno-historijskih spomenika koji se tiču vremena osmanlijskog carstva uporedo radi i turska vlada. Tako da se restauracija Sinana pašine džamije o njenom trošku privodi kraju. Za ovaj projekta je turska vlada izdvojila više od milion eura.