Godišnji izvještaj Opšte bolnice

Opšta bolnica "Prim. dr. Daut Mustafa" u Prizrenu, obavještava da iz godine u godinu podiže kvalitet zdravstvenih usluga za stanovništvo, samim tim povećava se i broj pacijenata koji primaju usluge u bolnici.

Na osnovu godišnjeg izvještaja, tokom 2023. godine u Opštoj bolnici "Prim. dr. Daut Mustafa" u Prizrenu hospitalizirano je 18.615 pacijenata s ukupno 74.325 dana oporavka.

Obavljeno je 5290 operativnih zahvata (hirurgija, urologija, ortopedija, ORL, oftalmologija, ginekologija i opstetricija), 108727 ambulantnih posjeta, 30605 dijagnostičkih posjeta, 24685 ostalih specijalnih posjeta i 38078 radioloških usluga.

Obavljena su 2594 poroda s ukupno 2622 rođene djece.

Tokom 2023. godine obavljene su 29854 dijalize. Opšta bolnica "Prim. dr. Daut Mustafa" ima najveći broj pacijenata koji primaju usluge dijalize, preko 200 pacijenata, iz opština Prizren, Orahovac, Mališevo, Suva Reka, Dragaš i Mamuša. Usluge dijalize primaju i pacijenti sa sjevera Albanije, okruga Kuks, navodi se u saopštenju objavljenom na službenim stranicama najviše zdravstvene ustanove u Prizrenu.