Podaci ASK-a

Agencija za statistiku Kosova (ASK) objavila je statistiku razvoda za 2022. godinu. Prema podacima, prošle godine je registrovano 2.088 razvoda.

Najveći broj razvoda, prema opštinama, bio je u: Prizrenu (209 slučajeva), ili 10,0%; Đakovica (172 slučaja), ili 8,2%; Uroševac (145 slučajeva), ili 6,9%.

Prema dužini trajanja braka dominiraju 5-9 godina sa 31,5%, 10-14 godina sa 14,5% i četvrta godina (4) sa 9,1% razvedenih.

Razvoda registrovanih na Kosovu manje je u 2022. u odnosu na 2021. godinu.

Kod razvoda po starosnim grupama, kod žena je dominirala starosna grupa 25-29 godina sa 452 razvoda ili 21,6%, dok je kod muškaraca dominirala starosna grupa 30-34 godine sa 431 ili 20,6%.

Ovo su administrativni podaci. Njihov izvor je Agencija za civilni registar Kosova (ARC).

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za vjenčanje, predmeti se obavezno upisuju u gore navedene registre, u državi u kojoj se događaj obavio, bez obzira da li osobe sa kojima je događaj povezan imaju stalne prebivalište u toj ili bilo kojoj drugoj zemlji.

ASK će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika, za razvode tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se obavljati svakog mjeseca i služiće za kreiranje baze podataka, kao i poređenje sa administrativnim podacima.