Naselje Arbana

Očekuje se da će ulaganje u dva putna segmenta u prizrenskom naselju "Arbanë" rasteretiti i skratiti vrijeme u saobraćaju u Prizrenu. Završetak ove dvije putne dionice očekuje se prije početka ljetne sezone, kada se brojni sunarodnjaci vraćaju u domovinu.

Nakon pregovora između opštine Prizren i vlasnika, kuća koja je blokirala ovaj dio puta oko 10 godina je uklonjena. Sada se radi na povezivanju tih nekoliko metara puta s Novim tranzitom za koji se vjeruje da će uveliko rasteretiti saobraćaj.

Stanovnici su pozdravili deblokadu puta nakon jednog desetljeća.

Direktor javnih službi u Prizrenu, Çelë Lama, kaže da je eksproprijacija ovog segmenta puta okončana 90-ih godina.

S druge strane, još jedan projekt je započeo u ovom dijelu grada Prizrena, za koji se očekuje da rastereti pristup autoputu, ali eksproprijacija još nije počela za ovaj projekt.

“Nadamo se da će ovaj projekt biti gotov u roku od 3-4 mjeseca i prije početka sezone, kada dolaze naši ljudi iz dijaspore, da stavimo u funkciju ovaj put koji će očito olakšati kretanje od autoputa do grada, do Arbane i svih dijelova grada", rekao je Shaqir Totaj, gradonačelnik opštine Prizren

Projekt je predviđa izgradnju preko 2 km puta a vrijednost je oko 800 hiljada eura.