Pad kamata

Očekuje se da će se inflacija na Kosovu ove godine usporiti na tri procenta i postepeno će pasti na dva procenta u srednjem roku, saopštila je Svjetska banka za Radio Kosovo.

Ističu i da se očekuje pad kamata do druge polovine 2024. godine, dok je kancelarija Svjetske banke u Prištini saopštava da predviđaju usporavanje inflacije do kraja 2024. godine.

Ipak ističu da postoje i rizici koji bi, prema njihovim riječima, mogli da dovedu do odstupanja od ove projekcije, uključujući mogućnost povratka inflacije izazvane intenziviranjem geopolitičkih tenzija, kao i unutrašnjim pritiscima za povećanje plata.

"Svjetska banka trenutno predviđa da će inflacija, merena indeksom potrošačkih cijena, usporiti na tri procenta ove godine i postepeno pasti na dva procenta u srednjem roku", rečeno je u odgovoru.

Prema podacima Svjetske banke, projekcija je zasnovana na očekivanjima nižih pritisaka u međunarodnim cijenama energije, hrane i sirovina, za koje je Kosovo uglavnom uvoznik.