Ne i suspenziju

Guverner Centralne banke Kosova Ahmet Ismaili ističe da međunarodni partneri, posebno SAD, ne sumnjaju da je CBK bila u pravu kada je usvojila uredbu o tome da na Kosovu jedina valuta bude euro i dodao "da su tražili samo odlaganje primjene, a ne i suspenziju te odluke", prenosi Koha.

Ismaili je naveo da je CBK uvjerila partnere da je uredba ispravna i da je jedini zahtjev koji im je upućen taj da se razmotri mogućnost odlaganja primjene.

"Ne mogu više da im zamerim jer ne znamo kako je došlo do nesporazuma jer su vijest prvo objavili srpski mediji i tako je krenuo eho. Za mene je važno, rekli su, da smo poslije veoma ozbiljnih i veoma konstruktivnih razgovora uspjeli da dovoljno argumentujemo da je uredba pravična, a danas se Centralna banka ne suočava, niti je suočena sa zahtjevom za suspenziju, jedini zahtjev koji je stigao i mi smo ga razmotrili, bila je mogućnost odlaganja implementacije", kazao je.

Guverner Centralne banke izjavio je i da je bez presedana tražiti od Vlade da ukine odluke nezavisne institucije.

"Nismo skloni ni da razmišljamo o sporednim efektima uredbe. Bez presedana je u istoriji demokratskih zemalja tražiti od Vlade da poništi akte nezavisne institucije. Mislim da cilj nije bio da se iko miješa u odluke CBK, mislim da pošto Vlada ima dio mehanizama za sprovođenje vladavine prava, aluzija je bila da se vidi u smislu implementacije koja spada u djelokrug institucija za sprovođenje zakona da imaju bilo kakav rok za njegovo sprovođenje sa odlaganjem", rekao je.

Ismaili je, komentarišući poziv međunarodne zajednice da se odluka odloži uz argument da utiče na živote kosovskih Srba, istakao da se monetarni sistem ne može prilagođavati iskazivanjem preferencija ili izuzetaka za jednu zajednicu.

"Nema dileme da Centralna banka Kosova treba da bude nezavisna i aspekt onoga o čemu pričaju se uglavnom odnosi na uticaj na određenu zajednicu koja ima osjetljivost koju mi razumijemo, ali svi treba da razumijemo i da monetarni sistem zemlje se ne može regulisati sa preferencijama ili izuzecima. Podređena institucija Vlade je Ministarstvo finansija, a ne CBK. Dakle, Centralna banka ima propis na snazi", zaključio je Ismaili.

Kaže i da su danas uputili pismo Narodnoj banci Srbije u kojem izražavaju spremnost da se pronađe rješenje za srpske građane Kosova, kao i da su uključili i modele kako da se ta situacija riješi.

"To su naši građani, hoćemo da pružimo podršku i da se pojavimo kao posrednik ako bude potrebno da se nađe rješenje koje je efikasnije u smislu prenosa sredstava u bankarski sistem Kosova u eurima. Već imamo popularne modele, od kojih smo neke objasnili u pismu. Dakle, u pitanju je volja i spremnost da se prenesu sredstva, a ne nedostatak mehanizama", kazao je.

U pismu su, kako kaže guverner CBK, ponudili rješenje da Srbija bez izmjena i dodatnih zahtjeva prebaci sredstva na bankovne račune Srba.

"Rješenja su da i danas bez ikakvih promjena, bez ikakvog zahtjeva i izmjene zakonodavstva, moguće je prebacivanje sredstava iz Srbije na bankovne račune naših građana, bez ikakvog dodatnog roka, a vjerujem da se to dešava u komercijalnom smislu svakodnevno. U pismu koje smo poslali željeli smo da olakšamo taj proces, kako bi bio jeftiniji i efikasniji. Dakle, neka vrsta modula koji masovno vrši ova plaćanja poštujući međudržavni transfer", dodao je.

Ismaili je rekao da očekuju od Narodne banke Srbije da dokaže da je nezavisna, uprkos činjenici da je "formalna komunikacija sa njima veoma izostala, uglavnom su to bili sastanci za lične klijente".

"Očekujemo da se Narodna banka Srbije dokaže da je nezavisna institucija, da se angažuje sa Centralnom bankom Kosova za dobrobit naših građana i njihovih sunarodnika kako ne bi bila prepreka u pronalaženju rješenja, već da pomogne da se isti integriše u finansijski sistem Kosova", naveo je.

Kako je dodao, na osnovu njihovih podataka ispada da više od 40.000 građana Srbije ima bankovne račune na Kosovu.

Dodaje i da pravo na posjedovanje bilo koje valute, pa ni dinara nije zabranjeno.

"Srbi imaju pravo da imaju dinare u džepu, imaju pravo da ih pretvaraju u licenciranu valutu. Ali, instrument plaćanja je euro", izjavio je Ismaili.

Naglašava da nova uredba usklađuje Kosovo sa najvišim standardima Evropske unije i direktivama EU u pogledu pranja novca, finansiranja terorizma, finansijskog kriminala, kao i drugih aspekata koji se odnose na neformalnosti.

Dodaje da pitanje monetarne regulacije ne postaje predmet javne rasprave kao sada kada je doneta odluka da jedino euro bude valuta za obavljanje transakcija na Kosovu.

Ne smatra da će ova odluka doneti probleme sa partnerima Kosova.

Prema Ismailu, nekontrolisano kruženje novca narušilo je integritet finansijskog sistema.

"Ako se CBK bavi ovim sentimentalno, mislim da su mnoga druga pitanja bila mnogo otvorenija. Nije stvar želje da euro bude valuta ili ne. Da nije, možda bismo imali druge preferencije. Euro je jedina legalna valuta plaćanja, a druge valute nisu zabranjene i uvjereni smo da ne postoji ograničenje da naši građani Srbije mogu da se finansiraju – prihvataju njihovu pomoć ili beneficije od države Srbije transparentno i kroz zakonske mehanizme. Nismo vjerovali i ne vjerujemo da je dinar jedini način na koji Srbi dobijaju pomoć", naglasio je.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore