Odluka sudskog vijeća

Portparol Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu Michael Dole saopštio je da je, u postupku protiv Hashima Thaçija, Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija, zahtjev Tužilaštva djelimično odobren i da je sudsko vijeće donelo odluku da prihvati kao dokaz pisane izjave pojedinih svjedoka koji su svjedočili u drugim predmetima, što uključuje i izjave nekoliko svjedoka koji su već preminuli, prenosi Telegrafi.

"U istom sudskom predmetu, 15. decembra, Sudsko vijeće je delimično uvažilo zahtjev Tužilaštva da se u dokaze uvedu pismeni iskazi nekoliko svjedoka, uključujući svjedoke koji su svedočili u drugim predmetima i potom umrli“, rekao je Michael Dole.

Portparol Specijalizovanih vijeća ističe da se i dokazi dati Fondu za humanitarno pravo i pred sudovima, mogu prihvatiti na suđenjima.

"U skladu sa tim, Pravilnikom o postupku i dokazima je propisano da se pismeno svjedočenje preminulih lica može prihvatiti ako se sudije uvjere da je izjava, snimak ili transkript 'prima facie' pouzdan... Kao i kod svih vrsta dokaza, na sudijama je da tokom suđenja utvrde težinu i vrijednost ovih izjava u kontekstu sudskog predmeta", rekao je Dole.

On je naveo i da je 18. decembra pretresno vijeće u predmetu "Thaçi i ostali" ovlastilo tužilaštvo da izvrši dalje izmjene oslobađajućih dokaza, kako je to dozvoljeno Pravilnikom, radi zaštite svjedoka.

Govoreći o dešavanjima u ovom sudskom procesu, Dole je rekao da je sud 15. decembra odredio produženje pritvora Thaçiju i Veseliju.

"Za obojicu optuženih, sudije su zaključile da i dalje postoji rizik da ometaju tok procesa i počine druge zločine protiv onih za koje se smatra da su protiv OVK, uključujući svjedoke koji su dali ili bi mogli da svjedoče u ovom predmetu. Sudsko vijeće smatra da se ovi rizici mogu smanjiti samo pomoću okvira za praćenje komunikacija koji se koristi u pritvorskom objektu Specijalizovanih vijeća, uključujući mjere koje je naložilo sudsko vijeće“, rekao je Dole.

On je rekao da je pretresno vijeće u slučaju Thaçi i drugi 19. decembra djelimično usvojilo zahtjev odbrane da se u slučaju Krasniqija i Selimija uvaže kao dokaz prethodne odluke u vezi sa nekim ranijim izjavama optuženih.

“Pretresno vijeće je 19. decembra djelimično uvažilo zahteve Krasniqijeve i Selimijeve odbrane da se žale na raniju odluku o tome da li se određene prethodne izjave optuženih mogu prihvatiti kao dokaz. Predsjednik specijalizovanih vijeća je imenovao sudiju Michel Pickar, sudiju Emilia Goaatija i sudiju Ninu Jorgensen u vijeće Apelacionog suda da odlučuje o ovim aspektima“, rekao je Dole.

Dole je rekao da je sud odlučio i po pritužbama Selimija, kojima su se potom pridružili Thaçi i Veseli, u vezi sa sprovođenjem odluke od 1. decembra o izmjeni uslova pritvora za njih trojicu.

„Sudsko vijeće je odbilo zahtjev kao preuranjen, ističući da se ovi zahtjevi prvo podnose direktno administratoru i da, ukoliko budu odbijeni, pritvorenici mogu da zahtjevaju sudsko preispitivanje odluke administratora od strane sudskog vijeća“, rekao je Dole, ističući da će naredna ročišta u ovom sudskom postupku početi od 15. januara.

On je rekao i da su četiri ročišta zakazana za februar u ovom sudskom postupku otkazana.

Portparol Specijalizovanih vijeća je saopštio da su ove nedjelje počela ročišta za sudski postupak protiv Pjetra Shale.

„Saslušanja u slučaju Pjetra Shale nastavljena su ove nedjelje. Deseti svjedok Odbrane, Safet Gashi, svjedočio je bez zaštitnih mjera u utorak i srijedu. Sudije su tokom jučerašnjeg ročišta dale više usmenih naloga, od kojih se jedan odnosio na zahtjev Odbrane da se spisku materijalnih dokaza u ovom sudskom predmetu doda i nalaz vještaka psihologa i da se ona pozove da svjedoči na suđenju. Sudsko vijeće je naložilo da se svjedok i nalaz vještaka, za koje je prvostepeno vijeće ocjenilo da su relevantni za odmeravanje kazne u slučaju oglašavanja osuđenog krivim, dodaju spisku svjedoka i dokazima odbrane. Međutim, sudije su odbile zahtjev da ona svjedoči u sudnici. U istom sudskom predmetu, 9. januara, pretresno vijeće je donelo peto rješenje o redigovanju transkripata, koje je podrazumevalo prekvalifikaciju u javnost nekih delova pretresa koji su održani na privatnoj sjednici od 23. do 25. oktobra“, rekao je Michael Dole.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi