Institut za javno zdravlje

Nacionalni institut za javno zdravlje, povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, saopštio je da je Kosovo među zemljama sa najnižom prevalencijom ove bolesti među opštom populacijom, a da je od 1986. do 2023. godine prijavljeno 177 slučajeva, dok je 51 zaražena osoba preminula.

Izvršni direktor IKSHPK-a, Naser Ramadani, rekao je da je Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a prilika da se razmisli o dosadašnjem napretku, da se podigne svijest i mobilišu svi akteri da udvostruče napore za uspjeh borbe protiv HIV-a.

"Kosovo je među zemljama sa najnižom prevalencijom HIV-a među opštom populacijom, a sa niskom prevalencijom među ključnim populacijama: muškarcima koji imaju seks sa muškarcima (MSM) i seksualno aktivnim“, rekao je Ramadani.

Zamjenica ministra zdravlja, Dafina Gexha, rekla je da se ažurira vodič za usluge testiranja na HIV, kako bi se pronašli najpogodniji modaliteti za građane i najbolje prakse za povećanje stope testiranja i otvaranje drugih centara za dobrovoljno testiranje.

Direktor Infektivne klinike KKUK-a Arben Vishaj najavio je da se ove godine na ovoj klinici liječi 65 pacijenata. Dok su, naglasio je, od 2020. godine do sada imali jednog pacijenta koji je preminuo od HIV-a.

U međuvremenu, direktor Uprave za zdravstvo u Opštini Priština Izet Sadiku rekao je da je Uprava za zdravstvo posvetila posebnu pažnju prevenciji HIV/AIDS-a i da je u glavnom gradu Kosova otvoren prvi centar za savjetovanje i volontersko testiranje na HIV, hepatitis B i C i sifilis.

„Savjetovalište je otvoreno u ambulanti porodične medicine, u studentskom naselju u prestonici, uz podršku CDF-a“, naglasio je Sadiku.

Artan Mesi, službenik pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Prištini, preneo je glavne poruke iz godišnjeg izvještaja SZO-ECDC o nadzoru nad HIV/AIDS-om.

"Jedna od ovih poruka je bila da postoji rastuća razlika između procjenjenih novih infekcija i dijagnoza HIV-a. Ovo ukazuje da je populacija ljudi sa nedijagnostikovanim HIV-om u regionu u porastu i zemlje treba da poboljšaju napore da pronađu više ljudi sa nedijagnostikovanim HIV-om", rekao je Mesi.

Od 1986. do 2023. godine na Kosovu je prijavljeno 177 slučajeva HIV-a i AIDS-a. Do sada je 51 osoba izgubila život od posljedica HIV-a. U 2023. godini prijavljeno je 15 slučajeva.

Izvor: Kosovo Online/Kosova press