Haški proces

Bivši pripadnik "OVK" Shefqet Kabashi posvjedočio je juče na haškom procesu Hashimu Thaçiju da mu je, u jesen 1998, starešina naredio da ubije trojicu Albanaca koje je "OVK" smatrala protivnicima.

U svjedočenju preko video veze, vjerovatno iz SAD, Kabashi je izjavio da to naređenje nije izvršio, već je neke od ljudi koje je trebalo da ubije obavijestio da se sklone.

Kabashi je potvrdio da su u bazi "OVK" u selu Jablanica kod Prizrena 1998. godine bili pritvoreni osumnjičeni "izdajnici, špijuni i kolaboranti", koje su pripadnici – uključujući i starešine Idriza Balaja i Laha Brahimaja – prebijali i mučili. Neki pritvoreni su kasnije, prema optužnici, pronađeni mrtvi, poput Skendera Kuqija i Pala Krasniqija.

Ubijanje, nezakonito pritvaranje i mučenje svih koje je "OVK" smatrala protivnicima – Albanaca "kolaboranata" i pristalica Ibrahima Rugove, Srba i Roma – u srži su optužnice koja za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99, tereti Thaçija i članove GŠ "OVK“ Rexhepa Selimija, Kadrija Veselija i Jakupa Krasniqija.

Svjedok Kabashi posvjedočio je da mu je u septembru 1998, starešina Alush Agushi naredio da ubije Fadila Gashija, zvaničnika Demokratskog saveza Kosova Ibrahima Rugove, a nešto kasnije i Dina Berishu (Berisha) i Rroka Berishu (Rrok Berisha).

"Sreli smo se na putu ka Jablanici, a Alushi mi je rekao da je Gashi protiv OVK i da se za njega moram pobrinuti – eliminisati ga“, izjavio je Kabashi, svjedočeći na engleskom jeziku.

Isto naređenje dobio je od Alushija i za Dina Berishu.

"Niko nije volio te stvari koje je trebalo da uradimo i ja sam to pokušao da zaustavim šaljući poruku tim ljudima da se paze…Din Berisha je dobio poruku i odmah se sklonio u Austriju“, ispričao je Kabashi.

Na pitanje tužioca Nathana Quicka zašto nije izvršio Alushijevo naređenje i ubio trojicu Albanaca, Kabashi je odgovorio:

"Ja sam kao Albanac vaspitan da mi to ne radimo – ne ubijamo se među sobom samo zato što različito mislimo“.

O tim naređenjima, svjedok je, kako je rekao, pismom obavijestio "zonskog komandanta OVK“ Ramusha Haradinaja, ali mu je Haradinaj odgovorio da o tome "ne zna ništa".

Od komšije Xhevdeta Kelmendija, koji je bio u jedinici "Crni orlovi" Idriza Balaja zvanog Togeri, Kabashi je u oktobru 1998. saznao da je on dobio naređenje da ubije intelektualca i patriotu Zekeriu Canu, bliskog Ibrahimu Rugovi.

Pokušaj Kabashijevog ujaka da u Prištini od političkog predstavnika "OVK" Adema Demaqija sazna zašto se ubistva ljudi bliskih Rugovi naređuju ostali su, prema svjedoku – neuspješni.

Citirajući osobu, čije se ime nije čulo zbog smetnji u video prenosu, Kabashi je rekao: "On je znao da ja znam da sve to potiče od Haradinaja i Togerija (Balaja)“.

Kabashi je kazao da je sve to javno ispričao kada je posljednji put bio na Kosovu, 2019. godine, zbog "potrebe da se zna ko je ubijao i zloupotrebljavao ime OVK da čini zlodjela“.

Svjedok Kabashi istovetan iskaz dao je na suđenju Fatmiru Limaju pred Haškim tribunalom 2005. godine, ali je zatim dva puta odbio da svjedoči na dva procesa Ramushu Haradinaju, tvrdeći da "zaštita svjedoka postoji samo u sudnici“.

Tribunal ga je zbog toga osudio na dva mjeseca zatvora.

I na početku jučerašnjeg iskaza, Kabashi je kazao da ga daje "protiv svoje volje" i da se svjedoci ne mogu zaštititi.

Objasnio je da je sa prvog suđenja Haradinaju pred Haškim tribunalom, 2007. godine, otišao zato što "niko nije zaustavio te zločine koji su se još dešavali“.

Kabashi je naglasio i da za svjedoke "zaštitne mjere ne znače ništa zato što organizovani kriminal zna ko je svjedok i šta on zna“.

Haradinaja i Idriza Balaja, Haški tribunal je oslobodio krivice, a Lah Brahimaj bio je osuđen na šest godina zatvora zbog mučenja pritvorenika u Jablanici.

U nastavku suđenja Thaçiju, Kabashija unakrsno ispituje odbrana optuženih.

U 10 tačaka, Thaçi, Veseli, Selimi i Krasniqi optuženi su za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dvije tačke) i ubistva (dvije tačke).

Optužnica Thaçija (54), Veselija (55), Selimija (52) i Krasniqija (72) tereti za zlodjela počinjena u 42 nelegalna pritvora „OVK“ na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999.

Pre početka suđenja, tužioci su imenovali 75 ubijenih, od kojih je 51 osoba srpske nacionalnosti, 23 žrtve su Albanci, a jedna je Rom.

Krivična djela iz optužnice kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovječnosti, a u četiri tačke kao ratni zločini.

Za te zločine, prema optužnici, Thaçi i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost.