Povećanje kvaliteta obrazovanja

Ministarica obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Arberie Nagavci poželjela je srećan 1. septembar svim đacima na Kosovu i poručila da se radi na povećanju kvaliteta obrazovanja.

"Ministarstvo je u saradnji sa opštinama i školama izvršilo sve pripreme za početak nove školske godine", rekla je Nagavci.

Početak nove školske godine, međutim, obilježilo je pitanje snabdjevanja đaka udžbenicima, nakon odluke Ministarstva obrazovanja da sredstva za kupovinu udžbenika prebaci na račune roditelja, a što je izazvalo brojne probleme i reakcije.

Za učenike od prvog do petog razreda biće izdvojeno 80 eura, 50 za udžbenike i 30 za nastavna sredstva, dok će učenici od šestog do devetog razreda dobiti po 30 eura. Mnogi roditelji su se žalili da nisu mogli da se prijave na sistem e-Kosovo zbog njegove preopterećenosti.