Krivci društvo i vlast

Na Kosovu je za 12 godina, odnosno od 2010. do 1. decembra 2022. godine, ubijeno 50 žena.

Adelina Berisha iz Mreže žena Kosova kaže da su glavni krivci za to društvo i vlast.

"Nažalost, na Kosovu je za 12 godina ubijeno 50 žena i u ove posljednje dvije godine imali smo dva do tri slučaja ubistva žena, osim u slučaju Donjete Pajazitaj, jer još nije pronađena osoba koja bi preuzela teret krivice. Drugi slučajevi su uvijek bili osobe koje su poznate pravosudnom sistemu, uglavnom supružnici", ukazala je Berisha.

Napomenula je da su sva ubistva prijavljena policiji, da su su tražile podršku i zaštitu od države, ali da ih država nije zaštitila.

"Od posljeratnog perioda, prvi smo glas koji je pokrenuo pitanje nasilja u porodici i ubijanja žena. Imamo i mnogo žena koje doživljavaju nasilje, ali se nikada nisu obratile nijednoj instituciji“, kaže ona.

Zamjenica ombudsmana Majlinda Lulaj kaže da čak ni kazne koje se izriču ne ostvaruju cilj.

"I dalje se povećavaju slučajevi rodno zasnovanog nasilja i slučajevi koji završavaju sa smrtnim ishodom. To znači da ni kazne koje se izriču ne ostvaruju cilj zbog kojeg su zakonski utvrđene. Ombudsman je u institucionalnom lancu utvrdio neuspjeh vlasti da ispuni svoju ulogu", kaže ona.

Organizacije za ljudska prava su okrivile vlasti da nisu zaštitile žene koje su u opasnosti od nasilja. 

U većini slučajeva počinioci ubistava bili su muževi, zatim očevi i sinovi.