Prihod i vrijednost imovine

Kancelarija revizora Kosova saopštila je da su utvrđene određene nepravilnosti u finansijskom izvještaju Centralne izborne komisije za 2022. godinu, koje se odnose na prihode i vrijednost imovine, piše Reporteri.

CIK je prijavila prihode od 29.342 evra na ime novčanih kazni izrečenih političkim subjektima zbog kašnjenja u podnošenju godišnjih izvještaja, izvještaja o izbornoj kampanji i ažuriranja tih izvještaja.

"Tokom revizije, uočili smo da su prihodi prikazani u godišnjem finansijskom izvještaju CIK manji za 1.335,80 eura od potraživanja, odnosno naplaćenih kazni", navode iz Kancelarije revizora.

Kancelarija za reviziju je preporučila predsjedavajućem CIK-a da obezbjedi da se potraživanja evidentiraju ispravno i na vrijeme, tako da u vrijeme sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2023. godinu njihova vrijednost bude tačno prikazana.

Prema Uredbi Ministarstva finansija, za godišnje finansijsko izvještavanje, budžetske organizacije koje prikupljaju prihode, dužne su da vode evidenciju o naplaćenim i fakturisanim prihodima, a nenaplaćenim iznosima, dok su potraživanja prikazana u godišnjem finansijskom izvještaju u odgovarajućoj tabeli prema vrsti prihoda.

"Tokom testiranja nefinansijske kapitalne imovine primjetili smo da je prikazana vrijednost ove imovine precjenjena na 104.190 eura. Ovo je rezultat uplate za modifikaciju softvera KNR i K-Vote za vanredne parlamentarne izbore, koja je sprovedena 2021. godine i pogrešno je upisana u registar nefinansijske imovine – kapitala. Ovaj rashod spada u kategoriju roba i usluga", navodi se iz Kancelarije revizora.

Prema revizoru, pogrešna registracija imovine onemogućava efektivno upravljanje i kontrolu nad njom, uz rizik da se ona izgubi ili zloupotrebi.

Revizor je preporučio predsjedniku CIK-a da ojača unutrašnju kontrolu u upravljanju nefinansijskim kapitalom, da pregleda registar imovine i izvrši potrebne ispravke kako bi se osiguralo da su registri imovine potpuni i tačni.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri