Zabrinjavajuće

Povećava se broj ljekara koji napuštaju Kosovo, piše Ekonomia onlajn. Samo tokom prva četiri mjeseca ove godine 91 ljekar je zatražio stručna uvjerenja koja su potrebna za sklapanje ugovora u zemljama van Kosova.

Ove brojke je potvrdio predsjednik Komore lekara Kosova Pleurat Sejdiu.

"Tokom ova četiri mjeseca, 91 ljekar je zatražio etičko-stručne sertifikate, dokumenta koja su im potrebna za ugovore sa zdravstvenim ustanovama u Njemačkoj, ali i u svim zemljama EU. Od ovog broja, neki su tek otišli, neki su u završnoj fazi viza, neki u fazi pregovora za odlazak. Ukupno 91 ljekar je popunio dokumenta za odlazak, ili je otišao", rekao je Sejdiu.

Prema njegovim riječima, vizna liberalizacija za Kosovo će uticati na povećanje broja ljekara koji će napustiti Kosovo.

"Što se tiče vizne liberalizacije, očekujemo značajno povećanje broja ljekara koji će napustiti Kosovo. Uvijek govorim o mladim kolegama, koji će mnogo lakše kontaktirati poslodavce i da to ubrzava procedure, istovremeno, i olakšava. Ako pratimo trend odlaska ljekara, očekujemo da će ove godine, do kraja, otići između 250 i 270 doktora", rekao je on.
 
Sejdiu kaže da su ljekari koji svakodnevno odlaze sa Kosova uglavnom mladi specijalisti i nezaposleni.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online