Velike restrikcije struje

Kosovo bi se tokom naredne tri godine moglo suočiti sa unutrašnjom energetskom krizom, jer će zastarelost blokova elektrane i planirane popravke na dva bloka "Kosova B" izazvati velike restrikcije struje, piše Koha.

Nedovoljna proizvodnja električne energije na Kosovu biće nadomještena uvozom, što će uticati na povećanje cijene struje.

Vlada Kosova je predvidela velike restrikcije električne energije koji će uticati na proizvodnju, investicije i potrošnju u srednjoročnom okviru rashoda za period od 2024-2026. godine.

Razlog za to je, prema dokumentu odobrenom prošlog vikenda, neizvesnost u snabdjevanju od lokalnog proizvođača zbog zastarelih kapaciteta.

"Ukoliko nesigurno snabdjevanje domaćom električnom energijom naiđe na poteškoće zbog zastarelih kapaciteta za proizvodnju električne energije, moglo bi doći do ozbiljnih restrikcija struje, što bi negativno uticalo na proizvodnju, a samim tim i na investicije i potrošnju, što bi generisalo dodatne fiskalne troškove, kao što se desilo krajem 2021. godine. i početkom 2022. godine“, navodi se u ovom dokumentu.

U srednjem roku, ovaj rizik se, prema ocjeni izvršne vlasti, smatra manjim zbog smanjenja cijene energije na međunarodnim tržištima i rehabilitacije proizvodnih kapaciteta termoelektrane "Kosovo B".

Ali, prema riječima Adhurima Haxhimuse, predavača na Univerzitetu primenjenih nauka u Grizonu u Švicarskoj, dosadašnje popravke blokova elektrane „Kosovo B” će uticati na stabilno snabdjevanje energijom.

On je rekao da se, ukoliko popravka počne u julu i traje do oktobra, očekuje da će po 10 sati dnevno faliti struja, koja mora da se popuni uvozom.

"Ako uzmemo aktuelne cijene struje na tržištima, onda se računa da cijena od 120 eura po megavatu košta oko 30 miliona eura za njihovu sanaciju. Podrazumijeva se da, ako se remont odloži za zimu, onda će troškovi porasti za 30 do 40 odsto. Međutim, ukupan trošak kao rezultat renoviranja ovih blokova tada se računa na 60 do 80 miliona eura”, rekao je Haxhimusa.

Nedostatak energenata naneće velike gubitke preduzećima i porodicama, a on nije isključio dalje poskupljenje energenata.

„Dugoročno, ako uzmete u obzir da KEK uspjeva da smanji troškove proizvodnje kao rezultat ovih remonta, to se manje-više može izbalansirati, ali samo ako se produži na duži vremenski period. Za kratko vrijeme, bez sumnje, cijene bi morale da rastu, ali ne vjerujem da RUE uzima kratak period, već preuzima te troškove i raspoređuje ih na 10 ili 15 godina, koliko se očekuje da traju ovi blokovi nakon renoviranja. Onda ne vjerujem da postoji potreba za povećanjem ovih naknada kao rezultat renoviranja ovih blokova“, dodao je Haxhimusa.

Srednjoročnim okvirom potrošnje predviđena je sanacija postojećih kapaciteta za proizvodnju energije, modernizacija mreže, kao i povećanje kapaciteta obnovljivih izvora u proizvodnji energije.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore