Specijalni sud

U Hagu je počelo suđenje četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi i Rexhep Selimi ranije su se izjasnili da nisu krivi.

16.40 - Suđenje se nastavlja u utorak, uvodnu riječ ima odbrana

Zastupnik žrtava Simmon Loz je rekao i da bi sudski proces trebao da bude fokusiran na otkrivanju istine, te podovukao da žrtve imaju pravo na to.

On je zatražio da se suđenje fokusira i na prihvatanje "štete" koja je nanesena žrtvama.

Nakon što je Loz završio sa svojim izlagajem, sudija je konstatovao da je rasprava za 3. april završena.

U utorak, 4.aprila, se nastavlja suđenje u slučaju bivših lidera OVK, a riječ će imati odbrana.

16.31 - Zastupnik žrtava: Bili su svih zajednica i svih vjera

Nakon što je tužilaštvo završilo sa izvođenjem uvodnih riječi za 3. april, izlaganje je započeo zastupnik žrtava Simmon Loz. On je istakao da govori u ime svih žrtava bez obzira na njihove razlike, te naveo da je svima njima zajedničko "zlo koje im je učinjeno".

Loz je poručio da su žrtve zločina za koje se terete lideri OVK-a veoma različite, odnosno da su oni "presjek kosovskog društva kakvo je bilo 1998. godine".

Objasnio je da su žrtve iz albanske, srpske i romske zajednice, da su muslimanske, katoličke i pravoslavne vjere.

"Iako su svi svrstani u jednu grupu, oni su 140 pojedinaca. Ono što im je zajedničko je da su bili žrtve zločina za koje nema opravdanja", rekao je Loz u ime žrtava.

Govorio je i o atmosferi na Kosovu za žrtve iz albanske zajednice, odnosno da se "etiketiraju kao izadajnici".

"Oni traže da se na sudu utvrde činjenice, to nije nepatriotski čin", rekao je Loz i dodao da se neki od njih plaše odmazde, da se plaše za svoje živote.

Ipak, rekao je da su žrtve svjedoci odlučili da neće ćutati, već da će ispričati ono što imaju. Loz je naveo i da su žrtve iz srpske zajednice uglavnom napustile Kosovo, da su prognani i da je to cijena koju su morali da plate.

16.12 - Nastavak uvodne riječi: O zlostavljanju zatvorenika

Pred Specijalizovanim vijećima sa sjedištem u Hagu, tužilaštvo nastavlja sa izvođenjem uvodnih riječi.

Tužilac James Pace je rekao da su zarobljenici držani u jako lošim uslovima, da su bili vezani lancima, te da nisu dobijali hranu.

"Pritvori su na određenim lokacijama bili toliko loši da su neki mislili da im je smrt bolja opcija", rekao je tužilac i napomenuo da su optuženi sve to znali.

Tužilac James Pace je rekao da su zarobljenici bili premlaćivani ili fizički zlostavljani, te da su neke od metoda mučenja bile udaranje palicama po tijelu, rezanje noževima po tijelu, mučenje strujom, povređivanje vrelim voskom i druge.

Tužilac je izneo i podatak da su neki od zarobljenika bili primoravani da kopaju sopstvene grobove, te da su neki premlaćivani dok nisu izgubili svijest.

Naveo je da oni koji su preživeli torturu preko 25 godina žive u patnji i zaključio da moraju da dobiju pravdu.

14.00 - Tužilaštvo o lokacijama na kojima su se dešavali zločini

Specijalizovano tužilaštvo je tokom izvođenja uvodnih riječi navelo da postoje izveštaji međunarodnih organizacija da Oslobodilačka vojska Kosova nije transformisana nakon završetka rata, odnosno da je kršen sporazum o demilitarizaciji.

Tužilaštvo tvrdi da su zločini vršeni sistematski i neprekidno „radi ostvarivanja zajedničkog zločinačkog cilja“.

Pokazana je i mapa sa lokacijama na kojima su se navodno držali zatvorenici, a tužilaštvo je navelo da će tokom sudskog procesa dokazati i kako su oni premeštani iz zatvora u zatvor, kako na teritoriji Kosova, tako i  na sjeveru Albanije.

Jedan od tužilaca, James Pace, rekao je da su među žrtvama bile osobe koje su se bavile šumarstvom, poljoprivredom, te novinari, nastavnici i drugi.

Osim prislinog zatvaranja, tužilaštvo tvrdi da su četvorica optuženih odgovorni za najmanje 102 ubistva.

James Pace je rekao da se još najmanje 20 ubijenih osoba i dalje vodi kao nestalo.

Ponovo je određena pauza.

13.07 - Tužilaštvo tvrdi da su optuženi planirali zločinački poduhvat

Nakon pauze, Specijalno tužilaštvo je nastavilo sa uvodnim riječima u slučaju protiv bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, Hashima Thaçija, Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija.

Tužilac je naveo kako imaju dokaze da su četvorica optuženih imali za cilj zločinački poduhvat, te da su radili na njegovom ostvarivanju.

U prilog svojim tvrdnjama, pokazana su saopštenja OVK-a, uglavnom iz 1998. godine, u kojima se navodni kolaboracionisti upozoravaju da prema njima „neće biti milosti“.

Potom je pokazano jedno saopštenje u kome piše da su neki kolaboracionisti likvidirani. Tužilaštvo navodi da je ovo saopštenje pronađeno u pisanoj i kucanoj verziji u kući Jakupa Krasniqija, te dodao da je rečenica o likvidaciji bila izmenjena kada je ono objavljeno.

Prema tvrdnjama tužilaštva, OVK je u narednim saopštenjima koristila termin „kaznene mjere protiv kolabracionista“, te dodalo da je jasno šta to znači, odnosno da su te mjere značile zatvaranje, mučenje ili likvidaciju.

Rečeno je i da se termin „kolaborcionisti“ koristio u širokom smislu, te da je korišćen za ljude koji su imali bilo kakve veze sa Srbima ili se protivili politici OVK-a.