Zakon o platama

Očekuje se da će usvajanje platnog koeficijenta promjeniti način plaćanja gradonačelnika 38 opština na Kosovu. Ovo iz razloga što novi Zakon o platama u javnom sektoru predviđa da se gradonačelnici opština plaćaju na osnovu broja stanovnika opštine koju vode.

Vrijednost koeficijenta u vrijednosti od 105 eura će odrediti određivanje plate gradonačelnicima Kosova podjeljenim u 7 kategorija. Koeficijent 15 pripada gradonačelniku glavnog grada koji ima najviše stanovnika, dok je koeficijent 11,8 za gradonačelnike opština koje imaju najmanje stanovnika.

Kallxo je objavio plate za gradonačelnike opština na Kosova prema koeficijentu koji se utvrđuje na osnovu Zakona o platama u javnom sektoru. Broj stanovnika opština je zasnovan na procjeni stanovništva iz 2022. godine i popisu stanovništva iz 2011. godine.

Najveća plata gradonačelniku Prištine

Gradonačelnik Prištine biće gradonačelnik sa najvećom platom u poređenju sa predsednicima svih ostalih opština. Koeficijent plata gradonačelnika Prištine je 15.

Na osnovu vrijednosti koeficijenta od 105 eura očekuje se da će plata gradonačelnika Prištine biti 1.575 eura.

Plate gradonačelnika opština sa preko 100 hiljada stanovnika

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine i procjeni stanovništva iz 2021. godine, samo Prizren i Uroševac su opštine sa preko 100.000 stanovnika na Kosovu, tako da će samo gradonačelnici ove dvije opštine imati platu po koeficijentu 13, odnosno drugu najveću platu među gradonačelnicima opština poslije gradonačelnika glavnog grada.

Na osnovu vrijednosti koeficijenta vrijednosti od 105 eura, očekuje se da plata gradonačelnika Prizrena i Uroševca za 2023. godinu bude 1.365 eura.

Plate gradonačelnika opština sa 70 do 100 hiljada stanovnika

Na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine i procjene stanovništva iz 2021. godine, Gnjilane, Đakovica, Mitrovica, Peć i Podujevo imaju 70 do 100 hiljada stanovnika. Gradonačelnicima ovih pet opština Kosova rezervisani su koeficijenti 12,8.

Gradonačelnicima Gnjilana, Đakovice, Mitrovice, Peći i Podujeva u 2023. godini isplaćivaće se 1.344 eura mesečno.

Plate predsjednika opština sa 50 do 70 hiljada stanovnika

U kategoriji gradonačelnika opština od 50 do 70 hiljada stanovnika, uključujući gradonačelnike Drenasa, Lipljana, Orahovca, Skenderaja, Suve Reke, Vučitrna i Mališeva. Ovo je zasnovano na posljednjem popisu iz 2011. godine ali i na procjeni stanovništva u 2021. godini od strane Agencije za statistiku Kosova. Prva od ovih sedam opština Kosova po Zakonu o platama u javnom sektoru imaće koeficijent 12.6. Na osnovu utvrđene vrijednosti koeficijenta, gradonačelnici ovih opština imaće platu od 1.323 eura.

Plate predsjednika opština sa 30 do 50 hiljada stanovnika

Među opštinama sa između 30 i 50 hiljada stanovnika, na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine i procjene stanovništva iz 2021. godine, su Dečane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica i Vitina.

Prema Zakonu o platama u javnom sektoru, prva od ovih 8 opština imaće koeficijent 12,4. Računajući zaradu na osnovu vrijednosti koeficijenta, plata ovih gradonačelnika iznosiće 1.302 eura.

Plate gradonačelnika opština sa 20 do 30 hiljada stanovnika

Načelnici opština sa 20 do 30 hiljada stanovnika prema Zakonu o platama u javnom sektoru imaće koeficijent 12,2. Na osnovu koeficijenta, vrijednosti od 105 eura, plata gradonačelnika ovih opština iznosiće 1.281 eura.

Na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine, gradonačelnici opština sa 20 do 30,000 stanovnika su Obilić i Štimlje. Prema procjeni stanovništva iz 2021. godine, opština Obilić ima manje od 20 hiljada stanovnika i gradonačelnik može imati koeficijent 12 i biti plaćen sa 1.260 eura. Očekuje se kategorizacija predsjednika opštine Obilić.

Gradonačelnici opština sa 10 do 20 hiljada stanovnika

Prema Zakonu o platama u javnom sektoru, koji je stupio na snagu 5. februara, gradonačelnici kosovskih opština sa 10.000 do 20.000 stanovnika imaće zaradu obračunatu prema koeficijentu 12. U ovu grupu, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, spada opština Gračanica. Gradonačelnik Gračanice dobiće 1.260 eura, dok opština Štimlje, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 9.403 stanovnika, pa spada u opštine sa manje od 10 hiljada stanovnika.

Sa druge strane, prema procjeni stanovništva iz 2021. godine ova opština ima 10.111 stanovnika i kategorisana je kao opštine sa 10 do 20 hiljada stanovnika, plata gradonačelnika opštine Štimlje iznosiće 1.239 eura ako se broj stanovnika računa na osnovu popisa stanovništva iz 2011. Ali ako se računa na osnovu procjene stanovništva iz 2021. godine, onda će plata gradonačelnika Štimlja biti 1.260 eura.

Plate gradonačelnika opština sa manje od 10 hiljada stanovnika

U posljednju kategoriju opština, utvrđenu Zakonom o platama javnih funkcionera, spadaju načelnici opština sa manje od 10.000 stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, ali i prema procjeni stanovništva iz 2021. godine, opštine iz ove kategorije su Ranilug, Parteš, Klokot, Junik, Mamuša, Štrpce i Novo Brdo.

Gradonačelnici opština sa ovim brojem stanovništva imaju koeficijent 11,8 i očekuje se da dobiju po 1.239 eura. U popisu stanovništva iz 2011. godine Agencija za statistiku nema podatake za četiri sjeverne opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Sjevernu Mitrovicu.

Zakon o platama u javnom sektoru usvojen je u drugom čitanju u Skupštini Kosova, 22. decembra 2022. godine.

Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, donela je 5. januara Zakon o platama u javnom sektoru, dok je isti, nakon dopune i izmene vrijednosti koeficijenta, stupio na snagu 5. februara. Za obračun plata predsjednika opština na Kosovu, Kallxo je je koristio podatke sa posljednjeg popisa stanovništva na Kosovu, koji je obavljen 2011. godine, te procjenu stanovništva urađenu 2021. godine. Očekuje se da popis stanovništva na Kosovu počne 1. septembra 2023. godine i traje do 16. oktobra 2023.

U julu prošle godine, sa 76 glasova za, nijednim protiv i sa nijednim uzdržanim, Skupština Kosova je usvojila Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Ovim zakonom se reguliše način organizovanja procesa popisa stanovništva, utvrđuju se ovlašćenja i odgovornosti organa koji organizuju, pomažu i sprovode registraciju, dokumentovanje, obradu, čuvanje, objavljivanje podataka i administrativne mjere.

Izvor: Kallxo.com/Kossev