ATK

Poreska uprava Kosova (ATK), saopštila je da lica koja imaju poteškoća da izmire svoja poreska dugovanja, mogu to učiniti plaćanjem u ratama.

Iz ove institucije poručuju da lica moraju da prinesu dokaz da zaista imaju finasijskih poteškoća, kako bi ostvarila pravo na takav vid izmirivanja svojih obaveza.

Tada će, kako navodi ATK, sklopiti sporazum sa ovom institucijom.

"Od poreskog obveznika se očekuje da poresku obavezu plati u pravom iznosu i u pravo vrijeme, kako je to zakonom definisano. Ako poreski obveznik ima privremene finansijske poteškoće, koje mogu prouzrokovati kašnjenje u izmirivanju ovih obaveza, poreski obveznik ima pravo da zahtjeva da se obaveze izmiruju u ratama, sačinivši plan plaćanja na razuman vremenski period“, poručuju iz ove institucije