Najmanje u regionu

Ubistvo, trgovina ljudima, silovanje, seksualno zlostavljanje djece i slučajevi nasilja u porodici spadaju u kategoriju krivičnih djela sa nadoknadom od strane države, prema Zakonu o naknadi štete žrtvama krivičnih djela.

Žrtve ovih slučajeva na Kosovu mogu dobiti odštetu u maksimalnom iznosu do 7.000 eura.

Tokom prošle godine na Kosovu je za 28 osoba koje su bile žrtve zločina dato na ime odštete nešto više od 100.000 eura.

Advokati ocijenjuju da je to izuzetno nisko, napominjući da u regionu za pojedine slučajeve odštete idu i do miliona eura.

Advokat Skender Musa je rekao da su ove brojke male.

Musa je govorio o slučaju na kojem je bio branilac, kada je porodici žrtve ponuđena odšteta od samo 3.000 eura za teško ubistvo.

"Iznos koji im se nudi izuzetno je mali, jer u zemljama regiona za krivična djela ubistva i teškog ubistva obično cifra prelazi 100.000 eura, pa čak ide i do milion eura, jer u ovom slučaju sama država gubi najzaštićeniju vrijednost, jer je za državu glavna zaštićena vrijednost život građanina Republike Kosovo“, rekao je Musa.

Prema članu 6. Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela, krivična djela koja spadaju u kategoriju djela za nadoknadu su: ubistvo, trgovina ljudima, silovanje, seksualno zlostavljanje djece, slučajevi nasilja u porodici.

Adelina Berisha iz Mreže žena Kosova, kaže da vrlo malo žena traži kompenzaciju za nasilje nad njima.

"Žene obično ne traže ovu odštetu, jer su u tom trenutku fokusirane na svoju bezbjednost i samo žele da što prije prekinu bilo kakvu vezu sa počiniocem nasilja i često ne znaju da imaju to pravo. U trenutku kada se tokom krivičnog postupka izjašnjavaju da ne žele ovo pravo, onda je normalno da sudovi to tada ne odobravaju jer kažu da žrtva sama to nije tražila“, rekla je Berisha za RTV Dukagjini, prenosi Telegrafi.

Tokom 2021. godine, na ime obeštećenja žrtvama zločina, Sudski savjet Kosova je primio prihode u iznosu od preko 220.000 eura.

A za istu kategoriju, Tužilački savjet je ostvario preko 16.000 eura prihoda.