Prijava od 13. do 21. januara

Centralna izborna komisija je objavila postupak za procenu kriterijuma za dobijanje prava glasa putem pošte.

Kako je ranije najavljeno, rok za prijavu za glasanje putem pošte je od 13. do 21. januara u 18h.

Da bi ostvario pravo glasa putem pošte, kandidat mora da bude punoletan i da dokaže svoj identitet prilaganjem ličnog dokumenta – lične karte, važećeg pasoša, važeće putne isprave, važeće vozačke dozvole ili izbjegličke legitimacije.

Za glasanje će moći da se prijave i osobe koje nisu registrovane u Civilnom registru, ali će ta lica morati da dokažu da su imali prebivalište na Kosovu 1. januara 1998.

Ovo se može dokazati bilo kojim zvaničnim dokumentom iz tog perioda koji dokazuje da je kandidat za glasanje putem pošte živeo na Kosovu. Dokument, međutim, treba da je bio važeći najmanje pet godina. Neki od dokumenata koji mogu da posluže ovoj svrsi su: zdravstvena knjižica, đačka knjižica, račun za komunalne usluge na ime kandidata za ostvarenje prava glasanja putem pošte ili izbjeglička legitimacija.

Pravo na glas mogu imati i lica koja su rođena na Kosovu ili čiji je jedan od roditelja rođen na Kosovu, kao i oni koji mogu da dokažu da su na Kosovu živjeli u kontinuitetu bar pet godina.

Pravo na glasanje putem pošte imaju i studenti priznatih obrazovnih institucija.

Više detalja o dokumentima koje treba da priloži svaka od kategorija građana koja može da ostvari pravo glasa može da se pogleda na sajtu CIK-a.

Uz priloženu dokumentaciju potrebno je ispuniti i obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova.

Kompletirana prijava može se poslati elektronskom poštom, sporom poštom ili putem faks mašine.

E-mail:
ovpp@kqz-ks.org
vjk.kqz@kqz-ks.org
ogpp@kqz-ks.org

Fax:
+ 383 (0) 38 213 200

Pošta:
Centralna Izborna Komisija
Glasanje Putem Pošte
Pošta 6, poštanska kutija 351
10000 Priština, Kosovo