“Naša” na čekanju

"Naša Inicijativa“ je kompletirala prijavu za registraciju, podnesenu Uredu za registraciju političkih partija i ovjeru, pri Centralnoj izbornoj komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative donijeće Centralna izborna komisija nakon završetka perioda od sedam dana, tokom kojeg će javnost moći pregledati dokumente o registraciji.

Prema pravilu CIK-a br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na Kosovu, svako može da prigovori na zahtjev na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 5, podnošenjem pismenih prigovora kancelariji i to sa bilo kojim podacima ili materijalom koji potkrepljuju prigovore u roku od sedam dana od zahtjeva prema članu 4.4 ovog pravilnika.

Svi materijali za registraciju, uključujući stranački program, statut i znak, biće dostupni javnosti za gledanje i komentarisanje. Promoviranje transparentnosti za postupak registracije političkih stranaka dio je procesa CIK-a. Ured za registraciju političkih partija nalazi se na adresi Rr. Migjeni, bez broja, u Prištini. Svi koji žele pregledati dokumente mogu pristupiti službenoj web stranici CIK-a ili doći u Ured od 10:00 - 14:00 tokom radnih dana, od 30. novembra 2020. do 7. decembra 2020.”, stoji na zvaničnom sajtu CIK-a, odnosno Ureda za registraciju i ovjeru političkih partija.