Muftija Kosova Naim Tërnava se u okviru inicijative Islamske zajednice Kosova oko uvođenja predmeta iz oblasti vjerskog obrazovanja u redovnoj nastavi, obratio pismom poslanicima kosovskog Parlamenta, sa zahtjevom da predmet "Vjersko obrazovanje" bude ubačen u osnovne i srednje škole.

U svom pismu, muftija Tërnava  piše:

"Cilj uvođenja vjerske nastave, tradicionalnih vjera na Kosovu, islama, pravoslavne i katoličke je da se u osnovnim i srednjim školama, učenicima tokom rasta i razvoja pruže saznanja i o svojoj vjeri, u svim svojim dimenzijama počevši od duha, morala, odgoja, socijale i humanosti. Pružajući učenicima ova saznanja, potrebno je voditi računa da sva ta saznanja o vjeri budu predstavljena kroz otvoreni dijalog i na tolerantan način, tako da su u ovom slučaju protkana saznanja i drugih nauka, jer vjera i nauka, kao posebna činjenica, dopunjuju jedna drugu", navodi se dalje u pismu muftije Tërnave.