Vlada Švicarske je odlučila da ne nastavi sporazum za socijalno osiguranje sa Kosovom, koji ističe prvog aprila, čime će, kako prenose mediji, najviše biti pogođeno 170.000 ljudi sa Kosova koji rade u Švicarskoj.

Na internet stranici najvećeg švicarskog sindikata UNIA, ističe se da je Vlade Švicarske odlučila da "bez pregovora i najave" ne nastavi sporazum o socijalnom osiguranju. To znači da ljudi sa Kosova mogu primati penzije, samo ako ostanu da žive u Švicarskoj. Ukoliko se vrate na Kosovo, gube pravo na penziju.

Odluku da ne nastave sporazum, vlasti Švicarske su obrazložili poteškoćama u potvrđivanju zdravstvenog stanja onih koji primaju invalidsku penziju Švicarske, a žive na Kosovu.

Najveći švicarski sindikat UNIA smatra da ove "poteškoće", ukoliko stvarno postoje, ne mogu opravdati diskriminaciju prema desetinama hiljada ljudi sa Kosova koji su zapošljeni u Švicarskoj i njihovih porodica. Sindikat zahtjeva od Vlade Švicarske da ponovo potpiše sporazum o socijalnom osiguranju sa Kosovom.