Ministar vanjskih poslova Španije, Miguel Angel Moratinos izjavio je da će, iako nije priznala Kosovo, tokom svog predsjedavanja u prvom polugodištu 2010. Španija dozvoliti Kosovu da učestvuje na sastancima Europske Unije.

"Španija će dozvoliti Kosovu da prisustvuje sastancima Evropske Unije, koji će se baviti pitanjima Balkana tokom svog predsjedavanja u prvom polugodištu 2010, iako još uvijek nije priznala nezavisnost Kosova" - izjavio je španski ministar Moratinos.

Prema njegovim riječima, Španija će nastaviti sa održavanjem kontakata sa kosovskim vlastima u okviru multilateralnih okvira.

Postaje poznato da će Kosovo imati mogućnost da prisustvuje na sastancima, kao što su konferencije na visokom nivou za Zapadni Balkan, u vrijeme španjolskog predsjedavanja.