BLISKI SUSRET ISTE VRSTE

Čini se da su se dvije grupe pingvina zaustavile kako bi razmijenile informacije kad su im se putevi prekrstili na putu prema moru i od njega.

Pingvine je na Falklandskim ostrvima snimila Andrea Barlow, direktorica Muzeja i nacionalnog fonda Falklandskih ostrva.
 
Kako su se grupe sastale, činilo se gotovo kao da su razmijenile neke informacije. Mnogo brbljanja moglo se čuti prije nego što su obje grupe nastavile putovanje.