Samo genije može da riješi ovu zagonetku uma. Možete li da uočite obrazac? Potrebno je samo da zamijenite znak pitanja i dobijete tačan odgovor za 15 sekundi.

Ovo je mozgalica koja testira vas IQ, piše Danas.

Ova zagonetka uma je zabavan način da testirate svoj nivo inteligencije na osnovu odluke koju donesete dok rješavate mozgalicu.

Morate pažljivo da analizirate problem, da biste, koristeći svoje analitičko i logičko rezonovanje došli do pravog odgovora.

Zagonetka za test inteligencije: Samo genije može uočiti obrazac za zamenu znaka pitanja na slici!

Pitanje je jednostavno, šta treba da bude umesto znaka pitanja?

Odgovor na ovu mozgalicu je dat odmah ispod pitanja, pa se pobrinite da ne skrolujete predaleko i varate!

Da li ste uočili obrazac za zamjenu znaka pitanja u roku od 15 sekundi?

Ako pažljivo pogledate brojeve unutar polja na slici i obratite pažnju na njihov položaj, možda dođete do tačnog rješenja.

Ovo je obrazac mijenjanja brzina u automobilu kao što je prikazano na slici datoj ispod:Dakle, odgovor na ovu zagonetku je da bi slovo „R“ trebalo da zamijeni znak pitanja na slici.

U mnogim automobilima, prva brzina (1) je direktno iznad druge brzine (2), treća brzina (3) je desno od prve brzine i direktno iznad četvrte brzine (4), a peti stepen (5) je desno od treća brzina i direktno iznad unazad (R).