22. mart - Svjetski dan voda

Skupština UN-a je u svojoj rezoluciji od 2.02.1993. odlučila da se 22. mart svake godine obilježava kao Svjetski dan voda u namjeri da se ukaže na probleme vezane za vodu i vodene resurse.Također se, prema izvještaju stručnjaka UN-a, predviđa da će za 20 godina 63 miliona ljudi ostati bez pitke vode.

Danas oko dva miliona djece godišnje umre zbog nedostatka čiste vode i kanalizacije. To je oko 5 hiljada života u danu, izjavio je Joakim Harlin iz UN-ovog odjela za razvoj povodom 22. marta Svjetskog dana voda.

Iako širom svijeta postoje razlike u odnosu prema vodi, svi prepoznaju njenu vrijednost i njeno centralno mjesto u životu ljudi.  

Opšta skupština UN, na svojoj 58. sjednici donijela je nacrt rezolucije, kojom se razdoblje od 2005. do 2015. godine proglašava Međunarodnom dekadom za akciju – Voda za život, u nastojanju da se do 2015. godine prepolovi broj ljudi koji nemaju pristupa zdravstveno ispravnoj vodi za piće, kao i onih koji nemaju pristupa osnovnim sanitarijama.

U savremenom svijetu voda postaje sve značajniji resurs. Poznato je da slatke vode na našem planetu ima oko 2.5 % i da je nejednako raspoređena. Svakim danom ima je sve manje zbog neadekvatnog upravljanja i nemara. U većini zemalja Afrike i Azije vlada hronična nestašica vode. Do 2025. godine dvije trećine čovječanstva osjetit će ozbiljan nedostatak vode. Procjene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijarde ljudi nema pristup pitkoj vodi, 2,5 milijarde nema elementarne sanitarne uslove, a više od pet miliona ljudi godišnje umire od bolesti koje su uzrokovane zagađenom vodom. Najveće potencijalno zlo koje danas prijeti čovječanstvu je zagađenje vode, zraka i tla. Kako bi se osigurale dovoljne količine zdrave pitke vode, potrebno je uložiti dodatne napore vezane za njenu zaštitu i štednju. Zagađenje vode ne poznaje granice, stoga je svi moramo čuvati i paziti, jer voda je naša kultura i naš život.

Šta islam kaže o vodi: Voda je Allahova blagodat, koja se spušta na zemlju. Mi u našem jeziku koristimo glagol padati za kišu, međutim, kiša ne pada. Kao što pilot avion spušta po preciznom matematičkom proračunu, tako se i kiša spušta.

- Interesantne su slijedeće činjenice: 70% Zemljine površine je voda,a 30% je kopno. 70% kiše koja se spusti na Zemlju spusti se na kopno, a 30% na more. 70% ljudskog organizma je voda.

Mnogo je kur'anskih ajeta u kojima se govori o blagodati vode,kojom nas je Allah, dž.š., počastio. Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (El -Enbija ; 30)

Katade, rahimehullah, poznati islamski učenjak komentator Kur ana, kaže da ovo žnači: "Očuvanje života svih stvorenja jeste pomoću vode." (Kurtubijev tefsir, 11/188)

U kur¨anskom ajetu Allah, dž. š., kaže: Mi s neba  s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo a u stanju smo i da je odvedemo.  (El-Mu’minun,18)       
 
Ovaj ajet govori o jednoj od najvećih blagodati kojima je Allah, dž,š., počastio stvorenja, a to je blagodat vode. Bez voda ne mogu ni ljudi, ni životinje, ni biljke. U ovom ajetu se kaže da je Allah odredio da voda bude u zemlji kako bi čovjek mogao doći do nje kada mu zatreba, kopajući bunareve i vadeći je na druge načine. Također je Allah,dž. š., neke vode učinio dostupnim ljudima bez kopanja, a to su rijeke, potoci, izvori, jezera, mora i slično. U drugom dijelu ovog ajeta, Allah, dž. š., kaže: ... a u stanju smo i da je odvedemo, tj. u stanju smo da vodu koja je zadržana u zemlji i uklonimo, pa da je nestane. Ovo je upozorenje i prijetnja ljudima, ako ne budu zahvalni na ovoj, kao i na drugim blagodatima, da ih može zadesiti suša, što bi imalo za rezultat teške posljedice, za ljude, stoku i biljke. U tom kontekstu je i posljednji ajet sure El- Mulk u kojem Allah, dž. š., kaže: Reci: " Šta mislite, ako vam vode presuše, ko će vam tekuću vodu dati?"

Allah, dž. š., podsjeća ljude na blagodat vode koju im je dostupnom učinio, pa kaže: Kažite vi Meni: vodu koju pijete - da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo slanom da je učinimo - pa zašto niste zahvalni? (El- Vaki’ a, 68-70) Zar nećete biti zahvalni Onome Koji vam je tu blagodat ukazao, iskreno Ga obožavajući i ibadet Mu čineći!

Udijeliti vode ili napojiti žednog jeste jedno od najboljih dijela koje vjernik može učiniti.Čak i džehennemlije, kada budu tražili od džennetlija da im se nešto udijele, prvo će tražiti vode, jer je to najvrednije što se poželjeti može. Na to ukazuje dijalog između stanovnika Dženneta i Džehennema, koji je Allah,dž.š., spomenuo u suri El-E’araf, gdje se kaže: I stanovnici vatre dozivaće stanovnike Dženneta:“Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!’’, a oni će reći:“Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.’’ (El-E’araf, 50) Džennetlije će tražiti od Allaha, dž.š., da im dozvoli da vide ljude u Džehennemu, koje su poznavali na dunjaluku.

Kada ih pogledaju, neće ih moći poznati zbog toga što su im lica pocrnjela. Tada će ljudi iz vatre povikati: Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario! Ovaj ajet ukazuje da čovjek ne može bez hrane i vode, pa makar bio i u patnji.Abdullah ibn Abbas, r.a., upitan je koja je vrsta sadake najvrednija, pa je rekao: ’’Voda, zar niste pročitali kur’anski ajet u kojem džehennemlije traže pomoć od džennetlija, pa kažu: Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario! Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Jednom prilikom neki je čovjek išao putem pa ga je stopala velika žeđ. On je sišao u bunar i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je psa kako zbog žeđi liže prašinu. Tada čovjek reče: „ I ovog je psa zadesila žeđ kao i mene.’’ Onda je ponovo sišao u bunar i svoju cipelu napunio vodom, prihvatio je zubima i tako se popeo iz bunara. Napojio je psa, i Allah mu se na tome zahvalio i grijehe mu oprostio.

Tada ashabi upitaše: „Poslaniče, zar mi imamo nagradu i kad životinje napojimo?’’ On im odgovori: „ Za svako živo stvorenje imate nagradu’’’( kada ga napojite, nahranite i s´njim lijepo postupate) (Buharija). U drugom predanju stoji da se ovakav slučaj desio sa ženom prostitutkom i da joj je Allah oprostio grijehe zbog toga što je napojila psa. Vidimo kolika je nagrada za pojenje životinje, a koliki je grijeh zabraniti životinjama da piju vodu pokazuje nam dobro poznati hadis u kojem se kaže da je neka žena kažnjena džehennemskom vatrom zato što je mačku zatvorila, nedajući joj ni hranu ni piće, niti ju je pustila da sebi nađe hranu. (Hadis u ovom značenju bilježi Muslim). Interesantnpo je napomenuti da je Poslanikovo srce, prije odlaska na Mi’radž, također oprano zemaljskom vodom, tj.vodom iz mekanskog izvora Zemzem, a moglo je biti i vodom iz Dženneta, što također ukazuje na blagodat i vrijednost vode, koju nam je Allah dž.š., podario na ovom svijetu. Čak, pojedini učenjaci navode činjenicu da i životinje:konji, deve, krave, i ostale životinje, kada se napiju vode, onda visoko dižu svoju glavu, zahvaljujući se time na blagodati vode kojom ih je Stvoritelj napojio.

Poznat je događaj kada je Muhammed, s.a.v.s., jednom prilikom držao hutbu, pa je ušao jedan ashab i povikao:“Allahov Poslaniče, zavladala je suša, nema vode ni za nas, ni za stoku ni za biljke, pa moli Allaha, dž.š., za kišu!’’ Poslanik, s.a.v.s., digao je ruke i zamolio je za kišu. Nije ni sišao sminbere, a kiša je već padala, tako da su sedždu činili na mokroj zemlji. Kiša je tada neprestano padala cijelu nedjelju, pa je isti ashab, za vrijeme naredne hutbe, povikao:“Allahov Poslaniče, kiša će upropasti sve usjeve, pa moli Allaha da je obustavi!’’ Tada je Poslanik,s.a.v.s., proučio ovu dovu: „ Allahu naš, daj da kiša pada oko nas (po livadama i njivama), a ne na nas!’’ Ashabi kažu da su tada vidjeli kako se na oblačnom nebu formira jedan krug vedrine koji se proširio onoliko koliko je bilo područje naseljene Medine, i vidjeli su kako kiša pada po okolini Medine, a u gradu ne pada. Allahov Poslanik, s.a.v.s., cijenio je vodu kao Allahovu blagodat na Zemlji, pa vidimo da on udara prve temelje ekologije, braneći da se obavlja mala nužda u stajaćoj vodi i tražeći od svojih sljedbenika da čuvaju vodu i da je bespotrebno ne prosipaju.

Nadam se da ni danas nije kasno da se svi ljudi, stanovnici ove planete Zemlje, udruže u čuvanju prirode (okoliša) i prirodnih blagodati, a naročito vode, jer ćemo samo zajedničkim snagama uspjeti osigurati sebi i svojim nasljednicima zdravu i čistu sredinu. Odnosimo se prema vodi onako kako je to činio najodabraniji stanovnik ove Zemlje, pejgamber Muhammed, s.a.v.s., i svojim primjerom pokažimo drugima koliko nam stalo do čistog okoliša, zdrave sredine i lijepe, pitke, bistre i prirodne vode.

Pripremio i uredio: Arsim Tarik Saliji