ZA 2024. GODINU

Južni Sudan, Afganistan, Sirija, Libija i Somalija proglašene su za najrizičnije zemlje za 2024. godinu na listi koju je sastavila medicinska i sigurnosna konsultantska kuća International SOS.

Mapa procjenjuje različite faktore za informiranje putnika i preduzeća o potencijalnim prijetnjama u zemljama širom svijeta. Ona objedinjuje ocjene zdravstvenih i sigurnosnih rizika, odražavajući utjecaj događaja kao što su tekući sukobi u Ukrajini te rat između Izraela i Hamasa.

Ove godine, po prvi put, mapa koju možete pronaći na linku uključuje i ocjene zasnovane na opasnostima od klimatskih promjena. Zemlje su ocijenjene za svaku kategoriju rizika – medicinski, sigurnosni i klimatske promjene – na skali od pet nivoa u rasponu od "niskog" do "veoma visokog" za medicinske i klimatske promjene, i "beznačajnog" do "ekstremnog" za sigurnost.

U kategoriji "sigurnosti", Ukrajina, Sirija, Irak, Afganistan, Libija, Jemen, Južni Sudan, Centralnoafrička Republika i Somalija dobili su najviši nivo upozorenja "ekstremno".

Dijelovi Libana, Palestina i Rusija su zabilježili porast sigurnosnog rizika, zajedno sa Ekvadorom i dijelovima Kolumbije nakon porasta kriminala i nemira.

Najsigurnije zemlje su sve u Evropi: Island, Luksemburg, Norveška, Švicarska i Danska. U kategoriji "medicina", zemlje označene kao "veoma visoki" rizik su Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Sjeverna Koreja, Palestina, Haiti, Libija, Niger, Burkina Faso, Gvineja, Gvineja Bisao, Sijera Leone, Liberija, Sudan, Južni Sudan, Centralnoafrička Republika, Eritreja, Burundi i Somalija.

Zemlje pod "vrlo visokim" rizikom u kategoriji klimatskih promjena su: Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Čad, Niger, Mali, Nigerija, Centralnoafrička Republika, Južni Sudan, Etiopija, Somalija, Demokratska Republika Kongo i Mozambik.

Kad se radi o Kosovu označeno je "visokim rizikom" u kategoriji "medicina", a to obrazlažu tvrdnjom da široki raspon lijekova na recept nije dostupan, kao i da su česte infekcije uzrokovane vodom i hranom. U kategoriji sigurnosti označeno je niskim rizikom.