Prisila!

Danas se obilježava Svetski dan ukidanja ropstva koji ima za cilj da skrene pažnju na moderne oblike ropstva, a prema podacima Međunarodne organizacije rada, više od 40 miliona ljudi širom svijeta su žrtve modernog ropstva, piše Kosova press.

Moderni oblici ropstva su seksualna eksploatacija, dječji rad, prisilni brakovi i prisilno vrbovanje djece u oružanim sukobima. Ovaj dan se poklapa sa datumom usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o suzbijanju trgovine ljudima.

Osim toga, više od 150 miliona djece podvrgnuto je prisilnom radu što čini jedno od deset djece širom svijeta.

Procjenjuje se da je 40,3 miliona ljudi u modernom ropstvu, uključujući 24,9 miliona na prisilnom radu i 15,4 miliona u prisilnom braku. Na svakih 1.000 ljudi u svijetu dolazi 5,4 žrtve modernog ropstva, dok su jedna od četiri žrtve modernog ropstva djeca.

Žene i djevojčice su neproporcionalno pogođene prisilnim radom, čineći 99 odsto ukupnog broja žrtava.

Izvor: Kosovo Online/Kosovapress