London

Geni, nazvani IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 i CCR2, djelimično objašnjavaju zašto neki ljudi razviju jako težak oblik bolesti dok drugi prođu s lakim oblikom

Britanski naučnici su otkrili pet ključnih gena koji su povezani sa najtežim oblicima bolesti COVID-19. Istraživanje je također ukazalo na nekoliko postojećih lijekova koji bi se mogli prenamijeniti za liječenje takvih pacijenata.

Naučnici koji su proučavali DNK 2.700 pacijenata oboljelih od COVID-19 na 208 odjela intenzivne njege širom Velike Britanije otkrili su da je pet gena uključenih u dva molekularna procesa - antivirusni imunitet i upalu pluća, bilo ključno u mnogim teškim slučajevima.

- Naši su rezultati odmah pokazali koji lijekovi trebaju biti na vrhu popisa za klinička ispitivanja", rekao je Kenneth Baillie, akademski savjetnik za intenzivnu medicinu s Univerziteta u Edinburghu koji je bio jedan od voditelja istraživanja.

Geni, nazvani IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 i CCR2, djelimično objašnjavaju zašto neki ljudi razviju jako težak oblik bolesti dok drugi prođu s lakim oblikom.

Razni postojeći lijekovi istražuju se u kliničkim ispitivanjima kako bi se vidjelo mogu li pomoći protiv bolesti COVID-19, a među njima su interferon-beta-1a, antagonist receptora za interleukin-1 i Sanofijev lijek za artritis Kevzara.