Bolne rane silovanih žena na Kosovu

Preko deset hiljada Albanaca je ubijeno, hiljade se vode kao nestali, oko 20 hiljada žena silovano, preko milion Albanaca je izbjeglo iz svojih domova. Ovo je bilans gvozdene mašinerije balkanskog kasapina Slobodana Miloševića nad Albancima sa Kosova tokom posljednjeg rata na ovim prostorima.

Ali i danas, 15 godina poslije, Kosovo ostaje veliki dosije nekažnjenih zločina. Jedna od najvećih i najbolnijih rana ovog rata su žive žrtve silovanja od strane srpske vojske.

Danas su njihova sjećanja još življa nego same rane silovanja. Za njih rat nije okončan. Njihova svjedočenja nisu iskorišćena kako je trebalo, ni u sudskim procesima protiv bivših vođa Jugoslavije, a čak su i uništeni od strane misije UNMIK.