Sada ćemo se malo igrati, hoćemo 13, nećemo 13. razred

Zakonom o preduniverzitetskom obrazovanju predviđa se da 13. razred bude ukinut od naredne školske godine. Međutim, ukidanjem 13-og razreda mnogi nastavnici su u opasnosti jer bi moglo doći do toga da izgube svoj posao.

Ovo će biti veliki izazov za direktore opštinskih direktorijata, pošto Ministarstvo obrazovanja kaže da je na njima ostalo da iznađu način sistematizacije nastavnog osoblja koje će ostati bez norme, prenosi RTK.

Predstavnici Ministarstva obrazovanja su izjavili da odluka nema nikakve veze sa propustima, nego je viđena razumnijom da se srednja škola završi sa 12-im razredom. I za eksperte je 13. rared bio pretjeran.