Čeka se rješavanje države Kosovo

Situacija Kosovara u zatvorima i kampovima u Mađarskoj je i dalje alarmantna. KTV je tokom dana kontaktirao sa jednim građaninom Prizrena koji se nalazi u kampu na granici sa Rumunijom. On je priznao o zloupotrebama koje se dešavaju i pozvao državu Kosovo da im pomogne.

Halit Januzaj je preko telefona rekao da su zatvoreni u jednom kampu blizu Rumunije, gdje ih stalno maltretiraju. Jonuzaj je dodao da ne zna ništa o sudbini nekih od njegovih prijatelja, sa kojim je zajedno otišao u Mađarsku.

Svi građani sa Kosova koji su u zatvorima i logorima Mađarske i Francuske, još uvijek trebaju čekati da se iznađe neko rješenje i da se oni vrate svojim kućama. Oni će i dalje nastaviti da žive u siromaštvu, dok se s druge strane Vlada obavezala da uradi što je u njenoj moći da se pronađe neko rješenje.

Tokom ove godine 5400 Kosovara je ilegalno ušlo u Mađarsku i trenutno se u ovoj državi nalazi još oko 110 njih, više od 250 njih u zatvorima, a ostali u kampovima.