Kosovo na listi sigurnih zemalja

Zamjenik ministra za europske integracije, Gëzim Kasapolli je rekao da će u roku od dva mjeseca biti vraćeni svi Kosovari koji se nalaze u Zatočeničkim centrima u Mađarskoj. U emisiji "Interaktiv" on je izjavio da su institucije Kosova u stalnom kontaktu s mađarskim vlastima da se povratak što brže obavi.

"Vjerujem da će u naredna dva mjeseca biti okončano vraćanje svih Kosovara koji se nalaze u Mađarskoj", rekao je Kasapolli, dodavši da će isti trend biti nastavljen i u drugim zemljama gdje ima kosovskih azilanata.

On je priznao da jedan od glavnih razloga priliva azilanata i teški su socijalni uslovi, ali je dodao da treba biti jasno da od kada je Kosovo na bijeloj listi, gdje se kaže da je ekonomska i politička situacija dobra, onda zemlje EU ne daju azil Kosovarima.

Jučer je i Belgija "ušla" na popis zemalja koje neće više davati azil Kosovarima. Ova država je rekla da je Kosovo na listi sigurnih zemalja, stoga u narednih 15 dana svim azilantima će biti odbijeni zahtjevi za boravak. Posljedjih mjeseci fenomen migracije građana Kosova je značajno porastao.