Podaci od 2002-2011. godine

Oko pola milijarde eura su zaradile srpske energetske kompanije, ali i druge kompanije iz različitih zemalja Evrope, zbog struje koju su prodali Kosovu za oko deceniju dana. Prema podacima koje je list "Zëri" osigurao vidi se da od 2001. godine do 2011. godine KEK je u ovu svrhu potrošio ništa manje od 410 miliona eura.

Ali u ovu sumu ne ulaze i sredstva koja su potrošena za uvoz energije tokom 2012. godine i tokom 2000. godine. Na osnovu podataka osiguranih iz izvještaja Revizora vidi se da je tokom 2011. godine KEK-a dostigao vrh za troškove izdataka za uvoz energije gdje je za jednu godinu potrošeno oko 59 miliona eura.

2010. godine na osnovu dobivenih podataka vidi se da je za uvoz energije KEK potrošio 44.7 miliona eura, 2009. godine je potrošio 49.9 miliona eura, 2008. godine 53.9 miliona kao i 2007. godine KEK je za ovu svrhu potrošio ništa manje nego 47.8 miliona eura. Tokom 2006. godine Kosovska energetska korporacija je potrošila znatno manje sredstava za uvoz električne energije.

Prema podacima Revizora vidi se da je toko ove godine u ovu svrhu potrošio 24.8 miliona eura, dok je 2005. godine potrošio sao 19.8 miliona eura, a 2004. godine za kupovinu energije privatnim kompanijama je dato 26 miliona eura. A najamnje sredstava za kupovinu električne energije je potrošeno 2003. godine, gdje je ukupan iznos bio negdje oko 19 miliona eura. I tokom 2002. godine za uvoz električne energije iz zemalja u regionu, ali i šire kompanija je potrošila 21 milion eura, dok je 2001. godine u ovu svrhu srpskim kompanijama i evropskim je dato ništa manje nego 44.1 milion eura.