Vrijednost 11 miliona eura

Policija Kosova na meti je žalbe dva privredna subjekta zbog sumnje da je pobjednik tendera vrednog 11 miliona eura za nabavku uniformi, lažirao sertifikate kvaliteta.

Oba pravna lica, kroz različite žalbe, tvrde da im je Policija Kosova ograničila pristup informacijama o pobjedniku tendera.

Ta tvrdnja uključena je u ekspertski izviještaj Tijela za razmatranje nabavki (TRN).

Jedna od kompanija traži od Policije Kosova da preda na uvid izvještaje za potvrdu sertifikata koji su dostavljeni kao dio ponude.

"Osnovano sumnjamo da nam nije omogućeno da vidimo prepisku i komunikaciju odjeljenja Nabavke sa laboratorijama i sertifikacionim tijelima, to što su se pojedini sertifikati operatera preporučeni za ugovor ispostavili kao lažni i sa netačnim podacima“, navodi se u saopštenju kompanije, koja je podnosilac žalbe.

Iako je žalba razmotrena na osnovu drugih tačaka i grupa stručnjaka, TRN je zatražio poništenje ovog tendera, navodi Koha, iako tvrdnja o sumnji na falsifikovanje uopšte nije adresirana.

Druga firma je takođe saopštila da im Policija Kosova ne dozvoljava dovoljan pristup pratećim dokumentima pobjednika tendera.

Opravdanje koje policija koristi za ograničavanje informacija je da tražena dokumenta sadrže podatke koji su klasifikovani kao poslovna tajna.

Ali TRN navodi da posao na javnom tenderu ne može da se kvalifikuje kao poslovna tajna.

Čak je i ekspertiza za drugog ponuđača koji se žalio na ovaj tender preporučila da se ovaj proces potpuno obustavi zbog većih prekršaja.

Policija nije konkretno odgovorila na pitanja o tenderu, ali je saopštila da je Direkcija za nabavke odgovorila na ekspertizu stručnjaka za reviziju i uputila ih TRN.

Ipak, članovi 10. i 11. Zakona o javnim nabavkama obezbjeđuju transparentnost u informisanju zainteresovanih lica u vezi sa postupkom tendera.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore