Zahtjeva liderstvo

Predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus poručio je da još uvijek postoji dobar način da se Kosovo uskoro pridruži Savjetu Evrope.

Knaus je na društvenoj mreži "X" naveo da Savjet Evrope treba da postavi standarde koji se primjenjuju na sve članice.

"Suprotno nekim pesimističnim izvještajima: još uvijek postoji dobar način da se Kosovo uskoro pridruži Savjetu Evrope. To zahtjeva liderstvo, kao i svaki napredak u politici. I jasna referenca na standarde Savjeta Evrope, koji se primjenjuju na sve države članice. Ni manje, ni više", istakao je Knaus.

Najavio je da će Evropska inicijativa za stabilnost izvestiti kasnije o daljim koracima i mogućnostima.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Kreshnik Ahmeti saopštio je sinoć da Kosovo nije stavljeno na dnevni red Komiteta ministara Savjeta Evrope dodajući da je tome doprineo stav većine zemalja EU da Kosovo treba da prihvati nacrt statuta Zajednice srpskih opština i da ga uputi Ustavnom sudu.

Knaus je ranije izjavio da bi uslovljavanje članstva Kosova u Savjetu Evrope stvaranjem Zajednice srpskih opština bila greška, jer bi onemogućilo i članstvo u Savjetu Evrope i osnivanje ZSO.

Knaus navodi da ZSO mora da se osnuje ali je pitanje da li će to biti udruženje u Evropi ili nešto što na osnovu privatnog prava osnivaju građani ili opštinski subjekti. On ističe da do danas "nemamo ni jedan prijedlog opština koji bi nam rekao kako bi ovo udruženje izgledalo".

Izvor: Kosovo Online