Članstvo u SE

Stručnjak za Zapadni Balkan i viši saradnik Savjeta za politike demokratizacije u Berlinu Bodo Weber, izjavio je da ne očekuje da će pitanje članstva Kosova biti na dnevnom redu Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji će se sastati 16. i 17. maja u Strazburu.

Weber je za portal Signal naveo da bi se na taj način spriječilo neuspješno glasanje za Kosovo.

Prema njegovim riječima, to je postalo jasno nakon što su zapadne zemlje postavile uslov da Kosovo preduzme konkretne korake za formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom.

"Premijer Kurti je formalno u pravu, ali promašuje političku poentu. Kao što sam rekao, kao što se pokazalo i tokom posljednje neuspjele prijave za članstvo, postoji formalni proces prijave i formalni uslovi, a onda je tu širi politički kontekst, odnosno politički dijalog, bez obzira na to da li je fer i smislen ili ne", rekao je Weber.

Dodaje da su zemlje Zapadne Evrope jasno stavile na znanje Kosovu koji je to uslov.

"Uprkos činjenici da su evropske prestonice jasno stavile do znanja svoj politički 'uslov' na kraju procesa, ovo nije trebalo da bude iznenađenje. Dva su potencijalna razloga za neuspjeh članstva Kosova: ili je vlada bila naivna što nije razumjela politički dio 'uslovljavanja', ili su ga razumjeli, ali su mislili da mogu da nadmudre evropske igrače i gurnu ih ka podršci. Ne vjerujem da je premijer Kurti naivan", zaključio je Weber.