Potrebne institucionalne mjere

Bivši predsjednik Privredne komore Kosova Safet Gërxhaliu kazao je da zabrinjava činjenica da su kosovske institucije, kada je u pitanju privreda, orijentisane da svi budu jednaki u siromaštvu, a ne u razvoju i stabilnosti. Gërxhaliu dodaje da je veoma zabrinjavajući transfer investicija i kapitala sa Kosova u države regiona, prenosi Ekonomija onlajn.

Za to je Gërxhaliu zatražio institucionalne mjere.

"A ta druga briga koju niko ne primjećuje je tihi let kapitala kosovskih preduzeća u zemlje regiona i šire. Ako odete u Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju i druge evropske zemlje, bićete iznenađeni brojem investitora sa Kosova koji ulažu u kapital tih zemalja i to bi trebalo da bude najveća briga", kazao je.

Ukazuje da ne treba uvijek računati koliko investitora napusti Kosovo, već šta institucije čine da ih motivišu da ostanu na Kosovu.

Kako dodaje, odlazak radne snage i visoke bankarske kamate su neki od problema koji "guše" privatni sektor na Kosovu.

"Izazovi privatnog sektora su svakim danom sve veći. Ne bavimo se samo bježanjem radne snage, bavimo se rasporedom izvoza, pasivizacijom ekonomske diplomatije, visokim bankarskim kamatama i sve to svakim danom sve više guši kosovsko poslovno okruženje, bjekstvo radne snage je zaista zabrinjavajuće", navodi.

Gërxhaliu je takođe spomenuo barijere i poteškoće u poslovanju u zemlji. Kaže da Kosovu preti opasnost da se pretvori u ljevičarsku politiku.

"Definitivno jedan od glavnih razloga je ekonomska stabilnost koja nedostaje Kosovu. U drugom redu imamo ispolitizovanu birokratiju, a u trećem institucionalni pristup je mnogo više ka ljevičarskoj nego desnoj ekonomiji i inicijativa da se posao kažnjava, a ne da je podržan, dodatni je razlog kada se na sve ovo doda činjenica da ne postoji istinski javno-privatni dijalog", rekao je Gërxhaliu.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online