Novi zakon o saobraćaju

Direktor drumskog saobraćaja u Policiji Kosova, Jeton Rexhepi, rekao je da su novim zakonom o drumskom saobraćaju, koji će stupiti na snagu 3. aprila, pooštrene kazne za prekršaje u saobraćaju

On je u ponedjeljak, u emisiji "60 minuta" KTV-a, rekao da je svrha zakona povećanje bezbjednosti saobraćaja na putevima, zaštita života građana i zaštita imovine i životne sredine.

"Ovim zakonom se prvo reguliše ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, a istovremeno postoje i kazne za njih, bilo da su fizička ili pravna lica ili lica koja su odgovorna za bezbjednost u drumskom saobraćaju“, rekao je Rexhepi.

On je kazao da zakon predviđa oštrije kazne za vozače i putnike koji ne vežu pojas.

"Kada govorimo o sigurnosnom pojasu, prema novom zakonu, kazna će biti 150 eura za vozača ili druge učesnike u vozilu, ranije je bila 40 eura. Takođe i za korišćenje telefona, ako prvi put naiđemo na vozača koji koristi telefon, kazna će biti 100 eura i negativan poen, ako vozač drugi put koristi telefon, kazna će biti 200 eura i tri mjeseca zabrane vožnje i dva negativna boda, dok će za treći put kazna biti 500 eura, zabrana vožnje na šest mjeseci i 3 negativna boda“, naveo je Rexhepi.

Povećaće se i kazne za neregistrovanje vozila.

"Za neregistrovana vozila do 30 dana kazna je 200 eura za vozača, dok je za pravno lice kazna 500 eura. Ukoliko je istekla registracija duže od 30 dana, pored navedenih kazni, vozilo će takođe biti zaplijenjeno i uklonjeno iz saobraćaja“, izjavio je Rexhepi.

Govorio je i o kaznama za prekoračenje brzine.

"Ukoliko govorimo o prekoračenju brzine unutar naselja, najmanja kazna je 20 eura, a najveća je 500 eura. Postoji i zabrana vožnje i izricanje negativnih poena, isto važi i za prekoračenje brzine van naselja“, naglasio je Rexhepi.

Dok je nenošenje kacige kod vozača motornih vozila na dva točka bilo 20 eura po starom zakonu, po novom je 100 eura.