U sopstvenoj zamci

I pored zahtjeva EU i SAD, da se nacrt statuta Asocijacije uputi Ustavnom sudu, Vlada Kosova tako nešto još nije uradila.

U međuvremenu, ustavni eksperti kažu da bi Vlada trebalo da donese nacrt kao podzakonski akt, a zatim da ga razmotri pred Ustavnim sudom. Ali, prema njihovim riječima, vlast ne želi da uđe u historiju za osnivanje Asocijacije.

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija i dalje traže od Vlade Kosova da brže krene u uspostavljanju Asocijacije opština sa srpskom većinom.

Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier je posljednjih dana savjetovao Vladi da što prije zatraži mišljenje Ustavnog suda o nacrtu statuta koji je izradio Zapad. Međutim, još uvijek nisu preduzeti nikakvi koraci u ovom pravcu. Radio Kosova je poslao pitanja kabinetu premijera kada se očekuje da će Vlada donjeti nacrt statuta Udruženja i potom ga uputiti Ustavnom sudu, ali takav odgovor još nije dobio.

A za ovo, profesor ustavnog prava, Kadri Kryeziu, rekao je za Radio Kosovo da bi Vlada trebalo da donese nacrt kao podzakonski akt i da onda dobije mišljenje Ustavnog suda.

"Ovaj dokument je dio pravnih dokumenata, jer je Asocijacija odavno izglasana u Skupštinu, sa 84 glasa za, jedan protiv i jedan uzdržan. Dakle, ovo je ušlo u unutrašnji pravni sistem i u okviru ovog zakona je napravljen podzakonski akt, a to je statut. Ali kao podzakonski akt to mora biti donjeto i odluka mora biti donjeta od strane Vlade Kosova i u trenutku kada  se donosi, predstavnik Ministarstva lokalne samouprave ima obavezu da je pošalje Ustavnom sudu, a onda to primi Ustavni sud i tretira kao slučaj“, rekao je Kadri Kryeziu.

Univerzitetski profesor Dritero Arifi je za Radio Kosovo rekao da se Vlada obavezala da će primjeniti ovaj sporazum o osnivanju Asocijacije, ali prema njegovim riječima, Vlada ne želi da uđe u historiju po osnivanju Asocijacije.

"Ovdje je ambasador SAD, jer se Vlada Kosova obavezala da će primeniti taj sporazum. Dakle, vrlo je jednostavno, Vlada donosi nacrt statuta i šalje ga Ustavnom sudu da proveri da li je u skladu sa zakonima i našim Ustavom. Dakle, ovde niko ne treba da se plaši. Ali, za Vladu Kosova, problem je historijski, odnosno ostali su u svojoj zamci, jer ne žele da ulaze u historiju Kosova da Kurtijeva vlada sprovodi Asocijaciju. SAD su shvatile da vlada ne želi da to sprovede u ovakvom obliku i tu je normalna bilateralna komunikacija, u ovom slučaju između SAD i Kosova“, rekao je on.

Zamjenik premijera Besnik Bislimi je prije izvesnog vremena javno naznačio da su pristali da dokument pošalju Ustavnom sudu, pojašnjavajući da će osnivanje Asocijacije proći kroz nekoliko faza.

Zapadne diplomate su u oktobru prošle godine Kosovu i Srbiji predstavile nacrt statuta za formiranje Asocijacije, koji su stranke načelno prihvatile. Kosovo i Srbija postigli su dogovor o Asocijaciji 2013. godine, a zatim 2015. godine o principima za njeno osnivanje. Ustavni sud Kosova je 2015. godine utvrdio da sporazum nije u punoj saglasnosti sa Ustavom.