Povreda dostojanstva

Organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo (YIHR KS), Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL Kosovo), Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Kosovski centar za rodne studije (QKSGJ) i Civil Rights Defenders, podneli su tužbu Osnovnom sudu protiv Skupštine Kosova i poslanice Labinotë Demi-Murtezi.

Oni su tuženi zbog „Povrede dostojanstva, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja i diskriminacije LGBTIQ+ osoba“, što se, prema navodima ovih organizacija, dogodilo na sjednici od 16. marta 2022. godine.

Kako navode, na toj sjednici poslanica Demi-Murtezi je rekla da „ LGBTIQ+ osobe šire bolesti”.

Demi-Murtezi se izjasnila protiv nacrta građanskog zakonika, koji nije usvojen u martu 2022. Kao razlog je navedena druga tačka člana 1138, koja dozvoljava građanske zajednice između osoba istog pola.