Isključenje iz saobraćaja

Usvojeno je administrativno uputstvo za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putevima na Kosovu, potvrdio je ministar za infrastukturu Liburn Aliu.

Cilj upustva je povećanje bezbjednosti kao i rasterećenje saobraćaja.

Aliu ističe da će biti angažovani timovi koji će vršiti rutinske kontrole.

Ovi timovi će, kako navodi, isključivati iz saobraćaja sva vozila koja ne ispunjavaju kriterijume tehničke kontrole.

"Sada će mobilni timovi koje angažuje Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture stalno biti na terenu radi rutinskih provera saobraćaja, kako bi se eliminisalo učešće motornih vozila sa kvarovima, uglavnom motornih vozila koja ne ispunjavaju kriterijume tehničke kontrole u saobraćaju“, napisao je Aliu na mreži Facebook.

Dodaje da će usvajanje ovog uputstva doprinjeti poboljšanju cirkulacije, rasterećenju i bezbjednosti saobraćaja, ali i zaštiti vazduha i životne sredine.