Nakon sastanka u Briselu

Centralna banka Kosova je nakon sastanka u Briselu izdala saopštenje u kome se navodi da Evropska unija nije raspravljala niti osporila uredbu koju je donela ta institucija, ali da je zabrinuta zbog uticaja koji može imati na građane srpske nacionalnosti na Kosovu.

Kako se navodi u saopštenju, CBK je tokom sastanka informisala i iznela argumente u vezi sa Uredbom o gotovinskim operacijama.

"Ustavni i zakonski autoritet CBK i Uredba koju je nametnula CBK nije dovedena u pitanje ili osporavana od strane EU, međutim izneta je određena zabrinutost u vezi sa potencijalnim uticajem na naše građane srpske zajednice. Zbog toga je učešće smatrano neophodnim kako bi se pružila odgovarajuća pojašnjenja u vezi sa ovim nedoumicama, kao i da bi se praktično argumentovale postojeće pravne i tehničke mogućnosti za transfer finansijskih sredstava", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je osim toga, CBK detaljno razradila moguća tehničkog rešenja za transfer sredstava putem bankarskih kanala sa transparentnošću, sa ciljem olakšavanja izbora najlakše opcije za transfer sredstava putem bankarskih kanala na račune korisnika (u eurima), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

"Delegacija CBK nakon ovog sastanka na prijedlog i u organizaciji EU, sastala se i sa tehničkom delegacijom Ministarstva Finansija Srbije, i u okviru svog mandata predstavila i razgovarala o opcijama koje je CBK predstavila i argumentovala lakoću njihovog ostvarivanja u praksi ako postoji takva volja od strane pošiljaoca, bez ikakve promene važećeg zakonskog okvira", navodi se dalje u saopštenju.

U saopštenju CBK se ne navodi da su njihovi predstavnici danas u Briselu razgovarali i sa predstavnicima Banke Poštanska štedionica.

Izvor: Kosovo Online