Ministarka pravde

Vlada Kosova i Ministarastvo pravde počeli su da ostvaruju rezultate u vladavini prava i borbi protiv korupcije, poručila je ministarka pravde Kosova Albulena Haxhiu na konferenciji "Budućnost proširenja Evropske unije: pravosuđe i osnovna prava" u Zagrebu.

Haxhiu je na Facebooku navela da je pred ministrima Zapadnog Balkana, kao i pred ministrima Ukrajine, Turske, Gruzije i Moldavije, kao i predstavnicima EU, ukazala na posvećenost Kosova nezavisnom, nepristrasnom, efikasnom i profesionalnom sudstvu.

"Posebno sam se osvrnula na činjenicu da su naši napori usmjereni na garantovanje nezavisnosti, odgovornosti, integriteta, kvaliteta i efikasnosti sektora pravde u našoj zemlji. Pomenula sam sve reforme koje smo preduzeli od početka mandata i napredak koji smo postigli sa akcentom na one koji se odnose na provjeru u pravosudnom sistemu, pravni paket protiv organizovanog kriminala i korupcije, rješavanje ratnih zločina i radnje koje smo preduzeli sa ciljem rješavanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja", navela je Haxhiu.

Izvor: Kosovo Online