Sami određuju cijenu

Srpska kompanija "Elektrosever" odrediće cijenu tarifa za struju za stanovnike sjevera Kosova, koja je od 1. januara preuzela odgovornost za potrošnju struje u četiri sjeverne opštine. Vladi Kosova nije poznato da ova kompanija ne podleže Regulatornoj kancelariji za energetiku u pogledu tarifa za naplatu električne energije, prenosi Koha.

Kompanija "Elektrosever" odrediće sopstvene tarife za struju za stanovnike opština sa srpskom većinom na sjeveru, ali zbog tehničkih problema sa brojilima, naplata električne energije još nije obavljena svim stanovnicima. Kao rezultat toga, predstavnici "Elektrosevera" su na sastanku prije nedjelju dana sa predstavnicima opštine Sjeverna Mitrovica pomenuli i paušalni obračun energije.

U kabinetu premijera Kosova su rekli da su saglasni sa bilo kojim oblikom naplate energije koji je pod regulativom Regulatorne kancelarije za energetiku, a da ne znaju da „Elektrosever” ima autonomiju da utvrđuje tarife i da nije predmet regulacije od strane RKE.

„Vlada podržava svaku metodologiju obračuna, koja je u skladu sa pravilima za opšte uslove za snabdjevanje električnom energijom iz Kancelarije regulatora za energetiku. Dakle, ukoliko je naplata u skladu sa ovim pravilima, to utvrđuje Kancelarija regulatora“, rečeno je u odgovoru iz Vlade.

RKE je takođe je potvrdila da „Elektrosever“ može da odredi cijenu tarifa električne energije za stanovnike koje snabdjeva, bez dozvole Regulatora, na osnovu Briselskog energetskog sporazuma.

„U licenci koju je RKE izdala za `Elektrosever` ne postoji obaveza pružanja usluga u okviru Univerzalnog servisa, tako da `Elektrosever` nema zakonsku obavezu da se podvrgne regulisanju tarifa od strane RKE“, navodi se u odgovoru.
 
Izvor: Kosovo Online/Koha ditore