'Sada će biti drugačije'

Potez Vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvao je očaj i zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima Osojani, u Istoku, i u Goraždevcu, u Peći, gde većinu stanovništva čine Srbi, kažu da u ovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo pružale usluge građanima.