Pronaći rješenje

Evropska unija (EU) je tražila od Kosova da obezbjedi dovoljno dug period tranzicije i da pronađe rješenje o ukidanju dinara u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa.

"Kratak prelazni period za primjenu uredbe, u kombinaciji sa nedostatkom informacija i praktičnih rješenja za sve pogođene zajednice, rizikuje da ozbiljno zakomplikuje živote kosovskih Srba", ocjenjuje se u saopštenju koji je izdao portparol EU.

Na Kosovu u četvrtak, 1. februara, stupa na snagu uredba Centralne banke Kosova (CBK) kojom je predviđeno da se za plaćanja koriste samo euri, čime je okončana upotrebu srpskog dinara.

Međunarodna zajednica je tražila da Kosovo odloži sprovođenje ove odluke, uz obrazloženje da postoji zabrinutost da bi mogla imati negativan uticaj na kosovske Srbe.

Vlada Kosova je saopštila da će se primjena uredbe o gotovinskom poslovanju odvijati kroz laku tranziciju.

Ova odluka pojačala je zabrinutost Srba na Kosovu, koji plate i penzije iz Srbije primaju u dinarima, ali i ovu valutu koriste za kupovinu i prodaju.

U saopštenju portparola EU se priznaje da uredba ima za cilj da unapredi transparentnost finansijskih tokova, da obezbjedi finansijsku stabilnost i da borbu protiv pranja novca i falsifikovanja. Dodaje se međutim da će uredba uticati i na finansijsku podršku koju kosovski Srbi dobijaju od Srbije.

"EU je zabrinuta zbog posljedica koje bi ova odluka mogla imati na svakodnevni život kosovskih Srba i drugih zajednica širom Kosova zbog odsustva prethodnih konsultacija, posebno zbog njenog uticaja na škole i bolnice, s obzirom na očigledno odsustvo alternativa u ovom trenutku", navodi se u saopštenju.