Policija Kosova

Policija Kosova je u posljednja 24 sata zaplijenila kovanice od dva evra u Gračanici i Kosovu Polju čija je ukupna vrednost 6.954 evra a za koje se sumnja da su falsifikovani.

Najprije je prijavljeno je da je 6.590 eura deponovano u banci u Preocu, u Gračanici.

"Dvije kosovske službenice banke u Preocu u Gračanici su prijavile da su nedavno različiti klijenti deponovali metalne kovanice za koje se sumnja da su falsifikovane, ukupno 6.590 eura u kovanicama od po dva eura, koje su zaplijenjene radi daljeg ispitivanja”, navodi se u policijskom izvještaju.

U Kosovu Polju, takođe, u jednoj banci, deponovano je 364 eura za koje se sumnja da su falsifikovani.

O ovom slučaju je obavješten tužilac.