Donatorska konferencija

U Prištini je održana donatorska konferencija radi obezbeđivanja održivog stambenog rješenja za povratnike iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice iz Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Premijer Albin Kurti je tim povodom rekao da je 380 porodica iz nevećinskih zajednica stambeno zbrinuto.

Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da je pomoć ugroženim porodicama prioritet Vlade Kosova.

"Veoma sam zahvalan na donacijama koje su promjenile pristup u vrijeme kada pokušavamo da pronađemo jedno stabilno rješenje. Takođe, sam i veoma zahvalan što ove porodice imaju smještaj i ne spavaju u šatorima i danas imamo način kako da pružimo jedno dugoročno rješenje za 60 porodica kako bi bezbjedno spavale u toplim domovima. Smještaj najugroženijih porodica na Kosovu je prioritet naše Vlade. Ove godine smo izdvojili budžet za više od 380 porodica iz nevećinskih zajednica’’, rekao je premijer Kurti.

Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić rekao je da treba raditi na repatrijaciji raseljenih lica.

"Povratak se ne odnosi samo na izgradnju kuća i ovo nije ni pola posla koji treba da obavimo, već treba da radimo na integraciji društva i zbog toga su nam potrebni veći kapaciteti koje će upotrebiti minitarstva i Vlada Kosova kako bi se povratničke porodice zaista osjećale kao kod svoje kuće. Iz tog razloga počeli smo sa programom ekonomskog zazvoja koji ima za cilj stabilizaciju, ali on će služiti za unapređenje povratnika", kazao je ministar Rašić.

Ambasador Velike Britanije na Kosovu Nikolas Abbot rekao je da je veoma bitno da nastavimo da radimo zajedno, da pomognemo onima koji žele da se vrate na Kosovu i da njihov proces integracije učinimo što lakšim.

"Velika Britanija je bila uključena u pomoć 2007.godine, gdje smo u početku bili koncentrisani na ruralne zone, a kasnije i na urbane, bez obzira da li je bio povratak Srba u Prizrenu ili Albanaca u Sjevernoj Mitrovici, kao i Roma, Egipćana i Aškalija u Đakovici i Kosovom Polju. Naša iskustva su uvijek bila pozitivna kada je povratak bio u pitanju, ali pod uslovom da se pridržavamo upustva Vlade Kosova i Međunarodne zajednice’’, dodao je ambasador Abot.

Na donatorskoj konferenciji Ministar administracije i lokalne samouprave Elbert Krasniqi, rekao je da porodice korisnika u Plemetini, opštini Obilić nisu zadovoljne stambenim objektom, odnosno infrastrukturom, pa iz tog razloga ne treba praviti istu grešku kada je riječ o pronalaženju rješenja za 60 porodica u Gnjilanu i Uroševcu.